1940-05-06

Heinkel He 59C, Werk # 6I HL

3./Kü.Fl.Gr.706


Färgprofil av Torstein Landström

 

Med gummiflotte till Danmark.

- Text av Sven Persson -

Tidigt på morgonen denna dagen kränkte ett tyskt sjöräddningsflygplan av typen Heinkel He 59C gränsen mellan Kullen och Höganäs. Svenskt luftvärn öppnade eld och av de 500 skott som avlossades sågs ett flertal träffa planet som nödlandade ca 4 kilometer väster om Höganäs. Besättningen sågs ta sig upp i räddningsflotten och paddla mot Danmark, de blev senare upplockade av danska fiskebåtar.

När ett svenskt fartyg nådde fram till planet hade det delvis sjunkit eftersom det var träffat av det svenska luftvärnet men besättningen hade innan de paddlade iväg även hackat hål i den ena flottören. Efter att först ha bogserats till Mölle hamn transporterades det sedan vidare till Helsingborg där vraket lyftes upp på kajen för att närmare kunna undersökas. Tyskland begärde att få vraket återsänt och detta skedde med järnväg den 4 november 1940. Bilderna visar planet i Helsingborgs hamn efter bogseringen.

Flygplanet bogseras in i hamnen. Foto via Nicklas Östergren

Flygplanet lyfts upp på kajen. Foto via Nicklas Östergren

Foto via Bo Widfeldt