1940-06-03

Heinkel He 111H-2, Werk # 5575

3./F/122

  • Uffz. Otto Schmidt, Flugzeugführer
  • Oblt. Louis-Ferdinand Wentz, Beobachter
  • Oblt. (Insp) Arthur Klanke
  • Uffz. Ludwig Volk

 

Med tåg till Tyskland

- Text Sven Persson -

Foto via Nicklas Östergren

Tidigt på morgonen, klockan 05:30, den 3 juni buklandade en Heinkel He 111H-2 utanför Gäddede. Anledningen till haveriet var, enligt den fyra man starka besättningen, felnavigering på grund av dåligt väder och nedisning av instrumenten. Efter en kort tids internering kunde besättningen återvända den 12 juli. Det havererade planet fick däremot stanna något längre i Sverige.

Planet och dess utrustning studerades ingående av svensk militär innan det demonterades. Haveriplatsen var en myr som saknade vägar och planet fick därför fraktas bort i sektioner innan det kunde skickas tillbaka till Tyskland via järnväg den 23 november 1940. Demonteringsarbetet sköttes av personal från F4 och det slitiga arbetet påkallade tydligen ett antal pauser, några med fototillfälle.

Foto: Bo Widfeldt

Foto via Nicklas Östergren

Foto via Nicklas Östergren

Foto: Nils-Arne Nilsson

Demonteringen av planet har påbörjats. Foto: Nicklas Östergren

FLC vill rikta ett tack till John-Erik Johansson som skickat in de tre bilderna nedan. Foto via John-Erik Johansson

Det svenska vaktmanskapet på plats direkt efter landningen. Foto via John-Erik Johansson

Den svenska styrkan som var förlagd i Gäddede 1940, iklädda uniform M/10. Främsta raden, tredje från höger är Edvin Johansson. Foto Edvin Johansson (Via John-Erik Johansson)