1940-07-06

Dornier Do 17 P, Werk # ?

1.(F)/120


Färgprofil av Torstein Landström

  • Uffz. Leopold Gapp, Flugzeugführer
  • Uffz. Werner Enke, Beobachter

 

På villovägar

- Text av Bo Widfelt & Bengt Hermansson -

Under en enkel och relativt kort flygning, den 6 juli 1941, mellan Stavanger och Oslo, har flygplanet hamnat i dåligt väder och kommit långt ur kurs. Klockan 10:42 rapporteras, av svensk luftbevakning, att planet passerat över Nyskoga i Värmland vidare österut över Ransäter och Kil där det fortsatt färden på nordostlig kurs. Senare siktades planet i Orsa och över Edsbyn i Hälsingland. Efter ytterligare flygning, nu på nordlig kurs nödlandar planet, klockan 14:03, norr om Gölikatten vid Sangisälvens mynning.

Foto via Pär Erixon

Landningen företogs med utfällt landningsställ vilket i den mjuka terrängen ledde till att planet slog runt och hamnade på rygg. Med mindre skador togs besättningen omhand av svensk militär och fördes till hotell Neder-Kalix. De flyttades efter några dagar till interneringslägret Kronobergshed ( Alvesta) där de internerades. De två tyskarna repatrierades redan den 12 juli då lägret avvecklades.

Foto via Pär Erixon

Flygplanet demonterades och fraktades på järnväg till Västerås dit det anlände den 17 juli. Personal från Centrala Verkstaden Västerås ( CVV) tog hand om planet och förvarade det i sjöhangaren. På grund av platsbrist flyttades det senare till hangar C2 på Flygflottilj F1. Efter förhandlingar med tyska myndigheter fraktades planet per järnväg till Tyskland den 7 november 1940. Flygplanet var av typen Dornier Do 17P och tillhörde ett fjärrspaningsförband 1.(F)/120. Flygplanstypen benämndes ofta " flygande pennan" beroende på den extremt smala flygkroppen.

Foto via Bo Widfeldt