1941-09-01

Messerschmitt Bf 110E-1, Werk # 4114

1.Z/J.G. 77


Färgprofil av Claes Sundin

  • Lt. Felix Brandis, Flugzeugführer
  • Fw. Albert Harnack, Bordfunker

 

Felnavigering

- Text av Bo Widfelt och Bengt Hermansson -

Den första september 1941 genomfördes ett tyskt flygangrepp på Murmansk. Tre flygplan, av typen Messerschmitt Bf 110 E-1 från första Staffeln i Jagdgeschwader 77, som hade ingått i jaktförsvaret av den tyska anfallsstyrkan var på väg till basen i finska Rovaniemi när man totalt tappade orienteringen. I tron att man snart skulle se basen flög man i stället längre och längre åt nordväst och hamnade på så vis över Sverige. Det ena flygplanen, flugen av Lt Diederich, vände och kunde sedan landa oskadad på basen. De andra två irrade runt till dess att bränslet var slut.

Lt Felix Maria Brandis.
Foto via Bengt Hermansson

Ett av planen, med koden LN+FR och werknummer 4114 och med föraren Lt Felix Maria Brandis och signalisten Fw Albert Harnack, hamnade vid Tärendö i Norrbotten klockan 18:30 efter en perfekt nödlandning. Inga skador uppstod på vare sig flygplan eller besättning. Efter landningen omhändertogs besättningen av hemvärnsmän som lät tyskarna behålla sina tjänstevapen. Lt Brandis ville omedelbart ringa till basen i Rovaniemi men fick strax klargjort för sig att han landat i Sverige och att ett telefonsamtal till den tyska legationen i Stockholm föreföll lämpligare. Trots de svenska reglerna om att hålla besättningen borta från sitt flygplan, på grund av risken att flygplanet kunde förstöras, tilläts tyskarna laga en läcka i kylaren under vänster vinge.

Vid 20:30 tiden anlände Landsfiskal och hemvärnsbefäl till platsen och avväpnade tyskarna och de fördes sedan bort för inkvartering. Den 3 september flyttades de tyska flygarna till Boden varifrån de sedan tilläts att per tåg återvända till den finska sidan. Flygplanet behölls dock i Sverige en tid och undersöktes i detalj av personal från den svenska flygförvaltningen innan det demonterades och skickades per järnväg över gränsen till Finland den 18 september.

Redan i början oktober samma år nödlandar Brandis igen utanför Petsamo. Denna gång blir flygplanet skrot ( Bf 110 D LN+HR ) men besättningen klarar sig Felix Brandis befordrades senare till Oberleutnant. Han omkom, vid 26 års ålder, den 2 februari 1942 när han i en annan Bf 110 i dåligt väder kolliderade med marken vid Olanka.

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Nicklas Östergren

Foto via Nicklas Östergren

Foto via Nicklas Östergren

Foto via Nicklas Östergren

Foto via Pär Erixon

Foto via Mikael Forslund