1944-10-06

Junkers Ju 88G-1, Werk # 712190

3./N.J.G.7 – Værløse, Danmark


Färgprofil av Claes Sundin

  • Ofw. Jakob Schultz, Flugzeugführer
  • Uffz. Kurt Klawitter, Beobachter
  • Uffz. Fritz Munzert, Bordfunker

 

Foto via Bo Widfeldt

Felnavigering med Ju 88 – Ett allvarligt misstag

- Av Bo Widfeldt & Nicklas Östergren -

Foto via Nicklas Östergren

Foto via Bo Widfeldt

Besättningen hade startat från Værløse för navigeringsflygning över moln och flygningen skulle vara en timme. Vi återflygningen erhölls tre olika kursangivelser, planet kom ur kurs och efter molngenomgång upptäcktes att de befann sig söder om Malmö. Besättningen kunde inte avgöra var de befann sig och svängde tillbaka på nordlig kurs och passerade då Bulltofta. I höjd med Barsebäck hade beredskapsjakten hunnit ikapp och gjorde tecken till föraren att ansluta och det tyska planet leddes till Bulltofta för landning. Flygvapnets Löjtnant Müller-Hansen förhörde den tyska besättningen, som villigt svarade på frågor och uppträdde mycket korrekt. När spanaren Klawitters spanarväska omhändertogs väckte detta en viss upprördhet hos besättningen eftersom de hävdade att den var personlig egendom. Väskan beslagtogs dock, och skickades till försvarsstaben i Stockholm för analys. Föraren Jakob Schultz berättade att han tidigare tjänstgjort som flyglärare men sedan januari hade han överförts till nattjaktförband. Han hade enligt egen utsago genomfört sex uppdrag men inte under något av dessa fått kontakt med fientliga flygplan. Spanarväskan återlämnades till Klawitter i samband med att besättningen återvände till Danmark med färjan. Svensk militär gjorde sedan en omfattande teknisk undersökning av planet och dess beväpning. Müller-Hansen bedömde att radaranläggningen var av enklare slag än den som vanligen fanns i amerikanska bombplan. Efter förhandlingar med UD frigavs flygplanet och den 3 februari 1945 flögs planet till Kastrup av en annan tysk besättning.

Föraren Jakob Schultz och spanaren Kurt Klawitter med sin väska i samspråk med en svensk flygvapenofficer efter landningen på Bulltofta. Foto via Bo Widfeldt

Besättningen på promenad i Malmö på väg till färjan. Foto via Bo Widfeldt

Foto: Bo Ekberger (via Leif Hellström)

Foto: Bo Ekberger (via Leif Hellström)

Här varmkörs planet på Bulltoftafältet den 3 februari 1945, innan det återflögs av en tysk besättning till Kastrup. Foto via Nicklas Östergren

Foto: Bo Ekberger (via Leif Hellström)