1944-11-15

Messerschmitt Bf 109 G-2, Werk # ?

11./J.G.5


Färgprofil av Claes Sundin

  • Gefr Georg Ecke, Flugzeugführer

 

Vilse bland molnen 2

- Text av Pär Erixon & Bengt Hermansson -

Gefreiter Georg Ecke. Foto via Pär Erixon

Denna historia som handlar om Gefr Georg Ecke är till stora delar identisk med historien om Uffz Hans Günther Heep. Dessa båda flög vid tillfället, den 13 november 1944, rote från Kirkenes via Banak till Altagaard. Den 15 fick Heep och Ecke samt Uffz, Oskar Bittner i uppdrag att, för Heep´s och Ecke´s del, flyga ner två utrangerade Me 109 G-2 till Bardufoss. Bittner skulle flyga med i en G-6. På grund av låga moln och dålig sikt hittades aldrig Bardufoss utan färden gick österut in över den svenska gränsen. Flygplanen skildes åt och när bensinen var slut tvingades man överge sina flygplan.
Den då nittonårige Georg Ecke tillhörde 10/JG5 och var förmodligen ganska nyutbildad.

Han har i en brevkorrespondens med Pär Erixon på 80-talet berättat om upplevelsen över den svenska fjällvärlden. Han skriver om minnen av bl a sin Staffelkapitän, om sin kamrat Heep och självfallet också om sitt flygplan, Messerschmitt Bf 109 G-2. Ecke skriver om händelsen som börjar den 13 november med att han och Uffz Heep får uppdraget att flyga sina Bf 109 G-2 ( Ecke i Svart 13 werknr.13690 ) från basen på Kirkenes via Banak till Altagaard. Efter bara en dag kommer ny order att flytta flygplanen ner till Bardufoss. Han skriver att anledningen är att alla andra i staffeln fått nya flygplan av typen Bf 109 G-6 och att dessa "gamla" G-2 skulle förflyttas till annan enhet i Bardufoss.
På grund av det dåliga vädret hittades inte Bardufoss. Nödlandning i havet övervägdes men förkastades och färden gick österut så länge bensinen räckte. Ecke övergav sitt flygplan över Kutjaure och planet slog ner på fjället Kåsken strax intill vandringsleden mellan Vaisaluoktastugan och Kutjaurekåtorna. Ecke hoppade från c:a 3000 meters höjd och gjorde en lyckad fallskärmslandning. Efter att ha fotvandrat ett antal dygn nådde han Suorva där han omhändertogs av polis. Ecke hämtades senare av en S-14 Fieseler Storch från Kiruna och flögs av Fänrik Öberg till Kiruna. Efter några dagar ytterligare fick Ecke återvända till Norge.

Flygplansresterna hittades inte förrän hösten 1945.
I likhet med Heep fick Ecke flyga de nya Me 109 G-6. Den 16/2 1945 tar dock flygandet slut för Georg Ecke som havererar strax efter start med Me 109 G-6 " Svart 3" med werknummer 782180. Ecke tillbringar resten av kriget på sjukhus. Uffz .Oskar Bittner i sin Me 109G-6 werknr.166120 ( Gul 8) tvingades också överge sitt flygplan, även han vilse dimmorna. Han hamnar mitt i sjön Sagelvvatnet i Troms Fylke och skadas lätt. Flygplanet slår ner vid Mosbergvik Gård och totalhavererar.

J.G.5 hösten 1944. Foto via Pär Erixon