1945-05-01

Messerschmitt Bf 110G-4/R9, Werk # 140655

Stab/N.J.G. 1


Färgprofil av Claes Sundin

  • Uffz. Alexander Siegfried König, Flugzeugführer
  • Fw. Fritz Hrachowina, Bordfunker

 

Foto via Bo Widfeldt

Kraschen i Hammarlöv

- Text av Bo Widfeldt -

På morgonen klockan 09.20 buklandade ett radarförsett nattjaktplan av typen Messerschmitt Bf 110 G-4/R9 vid Hammarlöv, nordväst om Trelleborg. Föraren Uffz König hade blivit beordrad att flyga sin förbandschefs flygplan från basen vid Lüneburg till Schleswig. Uffz König var född i Tallin 1920-08-23. Efter militär utbildning till flygare inom Luftwaffe var han nu placerad vid NJG 1. Flygplan som fortfarande kunde komma i luften skulle i slutskedet samlas i trakten av Schleswig-Holstein.

Fw Hrachowina (född 1919-09-09) var tjeck och tjänstgjorde som telegrafist vid den aktuella flygningen. Båda flygarna hade beslutat att man skulle genomföra en flykt till Sverige. I samband med passeringen av den tyska kusten hade luftvärnet öppnat eld från tyska marinfartyg mot det flyende planet.

Flygplanet ingick i Stab/NJG 1 och flögs vanligen av förbandschefen Oblt Hans-Joachim Jabs. Oblt Jabs var en framgångsrik flygare som kunde stolta med sammanlagt 50 nedskjutna fiendeplan varav 28 hade skett med nattjaktplan. Jabs överlevde kriget och avled 2003-10-26, 85 år gammal.

Flygplanet Bf 110 G-4/R9 genomförde en buklandning i ett vetefält vid Hammarlöv, tillhörande lantbrukare Johan Jönsson, Brytedal. Hemvärn och militär tog hand om de två oskadda flygarna. Med hänsyn till att Uffz König ursprungligen kom från Tallin och Hrachowina var tjeck så tilläts de att stanna i Sverige efter att ha registrerats som 'civila flyktingar'.

Flygplanet bedömdes som totalhavererat och fick demonteras och transporteras till Bulltofta där delarna blev liggande innan resterna slutligen gick till skrot.

Flygplanet var ur teknisk synpunkt synnerligen intressant. I nosen fanns en FuG 218 Neptun radar som var bland det modernaste inom Luftwaffe. Dessutom hade flygplanet en FuG 218 bakomvarnare. Beväpningen bestod av två 30 mm kanoner i nosen, två 20 mm kanoner fast monterade i kabinen riktade snett uppåt-framåt som 'Schräge Musik' samt en rörlig 7,9 mm dubbelkulspruta i kabinens bakre del.

I samband med utlämningen av tyska militärer som flytt från Kurlandområdet till Sverige kom vissa delar från planet att 1945-11-08 överlämnas till sovjetiska myndigheter. I svenska arkivhandlingar anges flygplanets startplats nu som 'okänd' trots att det av flygarna angetts som startat från en bas vid Lüneburg (söder om Hamburg).

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Fw 190A-8 som landade 1945-05-08 Fosie, Malmö. Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Klipp ur Trelleborgs Allehanda den 2:a maj 1945

Flyende tyskar blevo beskjutna av eget luftvärn.
Perfekt buklandning i vetefält i Hammarlöv.

Kl. 9.25 i går landade ett tyskt nattjaktplan, Messerschmidt, i en veteåker tillhörande lantbrukare Johan Jönsson, Brytedal, Hammarlöv, efter att på 35 minuter ha flugit från Kieltrakten. Planet medförde två passagerare, enligt uppgift tyska medborgare, men födda i resp. Estalnd och Tjeckoslovakien, 25 och 27 år gamla.

Då de lämnade tyska kusten hade de beskjutits av luftvärn på tyska marinfartyg men oskadade klarat sig undan och passerat svenska kusten vid Stavsten. De gjorde en perfekt buklandning i ett vetefält. Vid landningen förstördes propellern, men i övrigt erhöll planet endast ringa skador. Hemvärn och militär övertog bevakningen av flygplanet.

I detta sammanhang ber man oss särskilt påpeka det onödiga i att vid tillfällen som detta, mera av årets gröda förstöras, än vad som är nödvändigt. En stor skara nyfikna trampade nu ogenerat genom fälten, utan att akta på de värden, som härvid spolierades. I allas intresse bör sådant undvikas av civila helt och hållet. Och man förutsätter att militären gör det i största möjliga utsträckning.