1945-03-07

Dornier Do 17 - Werk # DN-55

Kemi

  • Kn Turpeinen
  • Lt Mäkitalo
  • Militärmästare Mörsky
  • Undersergeant Siren

 

Den 7 mars 1945 tvingades en Finsk Do 17 mellanlanda på Kalixfors för tankning, varefter det fortsatte till hemmabasen i Kemi. Foto via Arlandasamlingarnas arkiv