1944-04-19

Lockheed Hudson Mk.III - Serial # T9439

161 Squadron, Tempsford

  • Sgt K.E Vear, Pilot
  • F/O D.J. Thornton, Navigator
  • W/O P.F. Boudreau, Wireless Operator
  • Sgt J.S. O´Byrne, Dorsal Gunner
  • Cadet D.A. Barker (passenger)

 

Styrbjörn Ericson (via Bo Widfeldt)

Färgfoto från krigsåren är väldigt sällsynta, men här är ett som visar Hudson Mk III maskinen på Säve, F9. Foto via Bo Widfeldt.

Planet flögs till F3 Malmen och ställdes upp i avvaktan på beslut om framtida öde. Det fanns den 15 maj 1946 fortfarande kvar på Malmen men såldes den 3 juni samma år till Svensk flygtjänst, som senare ombesörjde skrotningen. Foto via C. G. Ahremark

Flygplanet uppställt på F3 Malmen innan skrotningen 1946. Foto via C.G. Ahremark