1944-07-30

Bristol Beaufighter TF.X - Serial # NE745

489 Squadron, Leuchars, Skottland

  • W/O W.R. Tuck, Pilot
  • F/S F.M. Larnach, Navigator

 

En flygare flyter iland

- Text av Sven Persson -

Tyvärr har ännu inget foto på just NE745 hittats men bilden ovan visar NE429 (P6-S) eskorterad av en Mustang från 315 (Polen) Squadron. Fotot är taget på väg tillbaka till basen efter uppdraget den 30:e juli. Foto: Royal Air Force

Under andra världskriget fanns det inom Royal Air Force en mängd enheter som utgjordes av personal, helt eller delvis, från andra länder såsom Australien, Belgien, Frankrike, Holland, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Polen, Sydafrika & Tjeckoslovakien. En del av dessa byggdes upp av personal som kom från länder inom det brittiska samväldet medan andra kom att bestå av personal som flytt sina hemländer då de blivit besegrade och ockuperade av Tyskland. De fick nu en ny chans att slå tillbaka!

489 Squadron var en Nya Zeeländsk enhet och denna dagen genomfördes ytterligare ett uppdrag tillsammans med 143 (brittisk) & 455 (Australien) Squadron eskorterade av Mustanger från 315 (Polen) Squadron, tilltänkta mål var hamnar och sjöfart utmed norska kusten i höjd med Lister till Stavanger. Vädret var gynnsamt och sikten väldigt god men trots detta upptäckte man inga mål att attackera. Strax efter att man vänt hemåt attackerades Beaufighterplanen av åtta Messerschmitt Bf 109 från JG.5 men Mustangerna kom snabbt till undsättning. NE745 halkade efter och fick snabbt tre Bf 109 som sällskap, övriga besättningar såg planet göra göra vilda undanmanövrar för att komma undan men förgäves. Tyska uppgifter gör gällande att planet störtade ca 45 km väster om Stavanger.

Om besättningen lyckats hoppa eller ej är inte känt men piloten W/O Tuck hittades utanför Göteborg och begravdes den 3 september 1944 vid Tjärnö (senare flyttad till Kvibergkyrkogården i Göteborg). Navigatören F/S Larnach begravdes i Norge efter att ha hittats död vid Grimstad.