1944-08-30

Lancaster Mk I - Serial # HK594

75 Squadron, New Zealand


Färgprofil av Torstein Landström

  • F/Sgt Douglas King, Pilot
  • Sgt John Patrick Callan, Flight Engineer
  • F/Sgt Walter Watson, Navigator
  • Sgt Charles Burton Hill, Wireless Operator
  • F/Sgt John Fitzgerald, Bomb Aimer
  • Sgt Derrick Leonard Moon, Mid-Upper Gunner
  • Sgt Herbert Causley, Rear Gunner

 

En Lancaster B.I kraschar i Svensköp

- Text av Lars Ahlqvist -

Natten mellan den 29 och 30 augusti 1944 flög nära 600 Lancasters över Skåne för att bomba Stettin (403 plan) och Königsberg (189 plan). En av skvadronerna som deltog var 75 (New Zealand) Squadron som skickade 14 plan mot Stettin från basen i Mepal. Dessutom skickade skvadronen 6 plan för att lägga minor i bukten utanför Danzig.

Ett av planen var HK594 med registreringsbeteckningen AA-G. Planet, liksom besättningen, hade nyligen anlänt till skvadronen. Besättningen var på sitt sjätte uppdrag, planet hade totalt 65 flygtimmar.

AA-G startade kl 21.15 från basen i Mepal, troligen med en last av en 2000 kilos sprängbomb samt ett antal brandbomber. Lasten var sammansatt för att sprängbomben först skulle spränga av taken på byggnaderna, varefter brandbomberna som slog ned omedelbart efter lättare hade tillgång till takstolar och annat brännbart material.

Besättningen, som anlänt till skvadronen strax efter D-dagen, bestod av:


Pilot: F/Sgt Douglas King RAFVR från Kingston, Kent, England

Färdmekaniker: Sgt John Patrick Callan RAFVR från Gateshead, Durham, England

Bombfällare: F/Sgt John Fitzgerald NZAF från Port Chalmers,Otago, Nya Zeeland

Radiooperatör: Sgt Charles Burton Hill RAFVR från Coaltown of Wemyss, Fife, Skottland

Navigatör: F/Sgt Walter Watson NZAF från Dunedin, Otago, Nya Zeeland

Tornskytt: Sgt Derrick Leonard Moon RAFVR från Wandsworth, London, England

Akterskytt: Sgt Herbert Causley RAFVR från Hele, Torquay, Devon, England
   

Efter starten 21.15 samlades bomplanen efterhand till en ström av plan, vars planerade kurs tog dem ut över nordsjön där kulsprutorna provsköts. Planen kom in över Danmark vid Limfjorden, fortsatte mot den svenska kusten mellan Halmstad och Ängelholm för vidare färd mot Bornholm och Stettin.

Rutten hade medvetet lagts över det neutrala Sverige, eftersom tysk nattjakt med den senaste radarutrustningen normalt inte opererade över svenskt luftrum. Den stora mängden plan gjorde dock att även dessa nattjaktplan fick tillstånd att följa planen över det upplysta Sverige.

Ett av nattjaktplanen var JU 88 (D5+XB) som flögs av Major Werner Husemann från Stab 1./NJG 3 från Jagel i Schleswig. Tillsammans med Hans-Georg Schierholz (Radiotelegrafist) och ytterligare två besättningsmän fann de en Lancaster (ED588) som anfölls underifrån och sattes i brand. Planet störtade 0048 Öster om Helsingborg (Vittsjö, Höjalen). Därefter fortsatte sökandet efter nya mål. HK594 upptäcktes i närheten av Ystad, varefter det attackerades och skadades på ca 2800 meters höjd kl 01.19. Samtidigt som Husemanns anfall ägde rum öppnade svenskt luftvärn eld, vilket gjorde att det i många år ansågs att planet blivit nedskjutet av luftvärnet. Så var dock inte fallet.

Foto Danmark våren 1945
Fr.v. Ogfr Meisolle (1:e mekaniker), Ofw H.G. Schierholz (telegrafist), Maj W. Husemann (förare), Fw W. Möller (skytt) samt Fw H. Fehmann (2:e telegrafist)

Husemanns anfall hade sårat akterskytten, Sergeant Causley, dödligt. Planet hade också blivit svårmanövrerbart, och piloten King svängde planet tillbaka in mot Sverige för att den resterande besättningen skulle kunna hoppa. Uthopp beordrades över Åhus och Hill, Watson, Fitzgerald, Moon och Callan lämnade planet. Antingen hoppade de medan planet fortfarande befann sig över Östersjön, eller så förde vindarna dem ut över havet igen. Alla omkom, antingen genom drunkning eller kölden från havet.

Piloten hoppade sist, och då hade bombplanet färdats ytterligare en sträcka. Han landade i Ilnestorp utanför Tollarp och togs omhand av luftbevakningslottor.

HK594 fortsatte förarlöst mot Svensköp, där det slog ner med full bomblast, exploderade och sattes i brand. Explosionen hördes och sågs över ett stort område. Inga allvarliga personskador rapporterades bland de boende, men taket på en närbelägen bondgård blåstes till stor del av av tryckvågen och fönsterrutor trycktes in. Delar från planet slungades långt bort från nedslagsplatsen av kraften i explosionen.

Av de 14 planen som startat kvällen innan återvände 13, det sista landade 0735 engelsk tid. Snart därefter stod det klart för markpersonalen att HK 594 inte skulle återvända. Det återstod bara att hoppas på att besättningen överlevt uthoppet.

På morgonen hittades kropparna av Hill och Moon flytande i vattnet utanför Åhus av två fiskare. I planet fanns fortfarande kvarlevorna av akterskytten Causley. Dessa tre fördes till kyrkogården i Pålsjö, Helsingborg, där de fortfarande vilar. Fitzgerald, Watson och Callan saknas fortfarande och deras namn är inskrivna på minnestavlorna i Runnymede, England. Redan dagen efter kraschen kunde svenska myndigheter lämna definitivt besked om tre av besättningsmedlemmarnas öde, och telegram sändes ut omedelbart till de efterlevande.

Piloten, Douglas King, sändes för internering till Falun och var efter en månad tillbaka i England. Anfallet på Stettin resulterade i 23 saknade plan för RAF, medan det i Stettin omkom ca 1000 personer medan 1500 hus och 32 industrier förstördes. I hamnen sänktes ett fartyg på ca 2000 ton. Ytterligare människor, hus och industribyggnader skadades.

Privata foton via Hembygdsmuseet Svensköp.

Nattens flygning över Danmark och det upplysta Sverige beskrivs av Nya Zeeländaren Ron Mayhill i sin bok "Bombs on Target". Mayhill var bombfällare vid 75 skvadronen och lade minor i Danzigs hamn den aktuella natten. Vid nedslagsplatsen utanför Svensköp restes 2007 ett minnesmärke , en avbildning av ett av planets propellerblad.

2012 samlades anhöriga till sex ur besättningen till en minnesstund i Mepal vid 75 skvadronens minnesträdgård, tillsammans med företrädare för 75 squadron's kamratförening m fl.

I dag

I april 2009 genomfördes under tre dagar en arkeologisk utgrävning av personal från Riksantikvarieämbetet i samarbete med Forced Landing Collection, Polisen i Skåne samt hembygdsföreningen.

Den 24-26 april 2009 sammanstrålade representanter från FLC, Slagfältsarkeologerna, Polisens brottsplatstekniker samt filmteam i Svensköp (Skåne) och gjorde tillsammans en utgrävning av haveriplatsen där en Lancaster havererade den 29/30 augusti 1944.

Vi fick oerhört stor hjälp från Bertil Strid och Kjell-Åke Espersson, båda boende på orten och engagerade såväl med lokalt museum som hembygdsförening.

Alla ställde upp ideellt för detta unika projekt, och resultatet blev imponerande:
Ett hundratal föremål hittades av arkeologerna och dessa registerades, ögonvittnen dök upp på platsen och intervjuades, originaldelar som bärgats direkt efter haveriet plockades fram av privatpersoner, samt även foton från haveriplatsen och gamla tidningsklipp kunde dokumenteras.

Nicklas Östergren/FLC

Från vänster: Nicklas Östergren, Bengt Hermansson, Bo Knarrström och Bo Widfeldt. Foto FLC.

Foto FLC.

Foto FLC.

Delar av planet som numera ingår i FLC:s samlingar. Foto © Nicklas Östergren.