1944-10-31

Mosquito FB Mk VI, EG-K - Serial # PZ164

487 Sqn

  • W/C W.L. Thomas, Pilot
  • F/L P.R. Humphry-Baker, Navigator

 

Besättningen lyckades efter nödlandningen sätta eld på sitt plan.
Väggen på det intilliggande huset sveddes av lågorna. Foto via Leif Hellström

Foto via Leif Hellström