1945-04-09

Mosquito FB Mk VI, DM-K - Serial # RS562

248 Sqn


Färgprofil av Torstein Landström Wallmo

  • F/L P.B. Macintyre, Pilot
  • F/S C.R. Smith, Navigator

 

Två av flygvapnets värnpliktiga poserar vid planet. Foto Bo Ekberger (Via Leif Hellström)

Foto F 7 via Göran Theander

Foto via Mikael Forslund