1945-04-19

North American Mustang Mk.IVA - Serial # KH695

65 Squadron - Peterhead, Skottland


Färgprofil av Claes Sundin

  • F/L G.C.S Pearson

 

Den sista Mustangen

- Text av Leif Hellström -

Den sista Mustangen som nödlandade i Sverige under kriget, bara tre veckor innan krigsslutet, tillhörde RAF snarare än USAAF. Flygplanet var byggt som en P-51K, vilken kallades Mustang F.IVA i brittisk tjänst.

Mustangen tillhörde 65 Squadron, vilken i början av 1945 baserats i norra Skottland för att eskortera anfall av Mosquito-plan mot tyska mål i Norge och Danmark. Den 18 april startade divisionen på eftermiddagen för att skydda ett antal Mosquito från basen i Banff som sökte mål på Nordsjön. Efter en och en halv timme noterade piloten, F/Lt Graham Cecil Stuart Pearson, att varvtalet periodvis sjönk på motorn, ner till 800-1 200 varv/minut. När ett tiotal varvtalsminskningar inträffat under omkring 20 minuter bestämde han sig för att gå mot svenska kusten, som bara låg omkring 15 minuter bort.

Pearson blev uppenbarligen inte beskjuten av svenskt luftvärn, och träffades i varje fall inte, och landade på Varbergs flygfält vid Getterön strax efter klockan 16. Planet var fortfarande fullt funktionsdugligt vid anflygningen men eftersom Pearson inte var helt säker på sin position buklandade han medvetet, för att förhindra att Mustangen föll oskadd i tyska händer ifall han trots allt landat på tyskkontrollerat område. Vid landningen bröts propellern och motorns vevhus loss, klaffarnas infästning skadades och kylluftintaget trycktes in.

Photo via Bo Widfeldt

Piloten var däremot helt oskadd. Vid förhör framgick det att han utbildats i Amerika. På 18 månader som jaktpilot hade han flugit 190 flygtimmar i aktiv tjänst och hade bara tio kvar, innan han skulle blivit överförd till tjänst som flyglärare eller liknande. Han påstod sig ha skjutit ner två FW 190 och två Bf 109 under tidigare uppdrag. Intervjuaren noterade att Pearson berömde maten i Sverige och ”syntes vara tämligen nöjd med vad som inträffat.” Pearson internerades officiellt i Interneringsläger IV i Korsnäs men skickades hem redan den 27 april, efter bara en vecka i Sverige.

Mustangen var inte alltför svårt skadad men det beslutades ändå att inte reparera den. Radio, instrument, vapen och ammunition skickades tillbaka till England medan resten den 5 maj såldes till Flygvapnet som skrot för 1 725 kronor. F 16, som just fått sina första J 26:or, fick i uppdrag att forsla vraket till Uppsala och demontera det för att ta tillvara användbara delar.

Photo via Bo Ekberger/Leif Hellström