1945-05-10

Short Stirling A.IV - Serial # LJ899

190 Squadron, Great Dunmow


Färgprofil av Torstein Landström

  • F/O E. Atkinson, Pilot
  • Sgt W. Wright Flight Engineer
  • F/O W.S. Long Bomb Aimer
  • Sgt K.H. Rundie, Navigator
  • F/O H. Ashton, Wireless Operator
  • Sgt W. Flynn, Gunner

 

Flygolyckan vid sjön Röjden, Värmland

- Text av Bengt Hermansson -

Short Stirling A.IV (via Bengt Hermansson)

Bakgrund till händelsen:

Operation " Apostel I " var en plan godkänd av SHAEF ( Supreme Headquarters Allied Expedentionary Force) som i korta drag gick ut på att de tyska styrkorna i Norge skulle kapitulera villkorslöst och att det inte skulle förekomma något organiserat motstånd och att de tyska styrkorna skulle avväpna sig själva. Detta för att Norge skulle kunna besättas med ett minimum av allierade styrkor. Tungt beväpnade styrkor skulle överföras till Norge med en luftbro som inledning till operationen. Denna första del fick namnet "Operation Doomsday". De allierade disponerade över 14 brittiska och amerikanska skvadroner utrustade med flygplan av typer som Short Stirling IV, Handley Page Halifax III, Consolidated B-24 Liberator samt Curtiss C-46 transportflygplan. Dessvärre förolyckades inte mindre än 30 av flygplanen under dessa operationer till Norge.

Flygplanet:

Short Stirling var världens första tunga bombflygplan utrustad med fyra motorer. Typen flög första gången 1939 och första operativa uppdraget skedde den 10 september 1941. Ett problem, som följde flygtypen under hela tillverkningstiden, var att den inte klarade att flyga över 6,100 meter, beroende på för kort spännvidd. Dessutom hade maskinen ett bombrum som inte kunde anpassas efter de allt större bomber som togs fram. Stirlingen togs ur tjänst 1944. De maskiner som användes vid "Operation Doomsday" var tidigare bombflygplan som modifierats (ryggtorn och främre ksp-torn borttagna) och använts som bl a dragare av glidflygplan.

Uppdraget:

Fas 1 av operationen började onsdagen den 9 maj 1945. Delar av 1st. Airborne Division äntrar transportflygplanen. Överfarten går enligt planen och styrkor landsätts på Kjevik och Sola. Torsdag den 10 maj var det dags för Fas II. Denna, Kristi Himmelsfärdsdag, skulle sluta i stor tragik för många fallskärmssoldater och flygbesättningar. Över Norge hade oväntat ett oväder byggts upp med regn, dimma och mycket lågt molntäcke. Det enda navigationshjälpmedlet som flygplansbesättningarna hade var en pejlingsapparat vars sändare (Rebecca) var ombord på planen och på marken, vid landningsplatsen, fanns mottagaren (Eureka). Signalerna från Eurekan på Gardermoen, som var målet, var väldigt svaga och uppfattades inte av flera av flygplanen.

Olyckan:

Den första som hamnade i svårigheter var F/O E. Atkinson i Stirling LJ899, tillhörande 190 Squadron, som startat från Great Dunmow i Suffolk klockan 02:50. Under cirkulerandet för att hitta något hål i molnigheten kom han för långt österut och befann sig i gränstrakterna mot Sverige. Dessutom fick man tekniska problem och såg ingen annan utväg än att försöka nödlanda. I dessa skogklädda trakter fanns små chanser till bra nödlandningsplatser. Atkinson tog sikte på en liten insjö. Sjön Röjden var platsen han valde.

Ögonvittnen kan berätta om händelseförloppet: ”Klockan var väl cirka 6 i tidiga morgonen den 10 maj när ett stort fyrmotorigt flygplan kom på mycket låg höjd in mot Röjdåfors tullstation. Vädret var dåligt med dimma och regn. Planet svängde runt några vändor och till slut flög det ut över sjön på låg höjd. Den ena vingen slog i ett träd och bröts loss innan planet slog i vattnet. Bakkroppen bröts av och sjönk. Resten av planet fortsatte in mot stranden där det kolliderade med ett träd”. Svensk militär personal var raskt på plats.

Foto via Göte Olsson

Till en början såg det ut som om alla klarat livet. Det visade sig sedan att fyra fallskärmssoldater var saknade. De hade förmodligen följt med bakkroppen, som sjönk, ner i djupet. Några skadade skickades till lasarettet i Torsby. De övriga sändes landvägen till Norge den 12 maj. Senare hittades de fyra omkomna och den 16 maj jordfästes de vid Fryksände Kyrka i Torsby under stort deltagande från ortsbefolkningen.

Begravningen av de förolyckade skedde i Torsby och gravsättningen vid Fryksände den 16 maj 1945.
Kvarlevorna flyttades på 60-talet till Kvibergskyrkogården i Göteborg.
Foto via Lars-Åke Andersson, Åmotsfors.

Troligen vid Röjdåfors, eventuellt i samband med jordfästningen av de fyra omkomna. Från vänster: Erik Bengtsson (taxichaufför) och engelsmän. Foto via Göte Olsson

Flygplanet sprängdes i bitar och skrotades av personal från F7 i Såtenäs. Två andra Stirlingplan gick det sämre för. Sammanlagt omkom 48 man i tre flygolyckor denna Kristi Himmelsfärdsdag 1945.

 

Trelleborgs Allehanda 12 maj 1945.

En skadad tall minner än idag om haveriplatsen vid Röjden. Foto © Nicklas Östergren

Av en besökare på museet fick vi en ”fallskärmslinekniv” som kommer från Short Stirling i Röjdåfors.
Givaren, Inge Johansson boende i Oskarshamn, är uppvuxen i Röjdåfors och hans farfar, Ingvald Jonsson, var med och hjälpte till med uppröjning efter haveriet. Det var då han fann kniven.