1943-07-24

Boeing B-17F Flying Fortress "Georgia Rebel" - Serial # 42-3217

USAAF 381 BG, 535 BS, Ridgewell, Stn 167


Färgprofil av Ingemar Melin

  • 1/Lt O.V. Jones, Pilot
  • 1/Lt G. McIntosh, Co Pilot
  • 2/Lt A.L. Guertin, Navigator
  • 2/Lt C.W. Nevius, Bomber
  • S/Sgt J.E. Havnis, Engineer
  • T/Sgt J. Nicatra, Radio Operator
  • S/Sgt C.N. Newcomb, Ball Turret Gunner
  • S/Sgt M.M. Kellner, Tail Gunner
  • S/Sgt S.B. Early, Left Waist Gunner
  • S/Sgt A.I. Haugen, Right Waist Gunner

 

Den första amerikanen

- Text av Bo Widfelt och Bengt Hermansson -

Den 28 januari 1942 bildades Eight US Army Air Force. Den skulle utgöra kärnan i den amerikanska flygstyrka som baserades i England. Bombstyrkan bestod av fyrmotoriga Consolidated B24 Liberator och Boeing B17 Flying Fortress.

Uppbyggnaden av denna enorma flygstyrka inleddes under våren 1942 med utbildning i USA. Senare anslöt även jaktflyg.

Den 24 juli 1943 genomförde 8AAF för första gången ett anfall mot mål i Norge.
Av 180 insatta flygplan anföll 167 norska Herröya mellan klockan 13:17 och 14:14.
Vädret var perfekt och bomberna fälldes från 5000 meters höjd. Endast ett flygplan saknades efter anfallet.
B17F serialnr 41-3217 med namnet ”Georgia Rebel” skadades allvarligt av tyskt luftvärn över Herröya men fällde sin bomblast innan planet, omkring Kl 14:18, lämnade formationen. Då hade motor nr.2 kuperats, dessutom iakttogs ett hål i vänster vinge intill bränsletanken som läckte. Rök trängde ut från motor nr 3 som även läckte olja. Flygplanet sågs svänga 180 grader och flyga i riktning mot Sverige.

Vid halv tre-tiden iakttog den svenska luftbevakningen ett amerikanskt flermotorigt flygplan. Planet hade passerat in från Norge. Klockan 15:00 inrapporterades, till Årjäng från en militärpostering , att ett amerikanskt flygplan buklandat på en myr 2km syd-sydväst om Vännacka station i västra Värmland. Besättningen, fyra officerare + sex man omhändertogs omgående och flygplanet sattes under bevakning. Vid förhör uppgav besättningen att man startat från England, passerat över norra Danmark och senare spanat över Norge. Man hade tvingats till nödlandning på grund av bränslebrist.

Inget tillfälle gavs besättningen att förstöra något av utrustningen i flygplanet.
Svensk militär kunde därför lägga beslag på navigeringsutrustning, kartor och en kamera ( kameran hade inte använts) . Förhören, som skedde på Såtenäs av Kapten G. Löwkrantz, gav ingen vidare information om planets uppdrag. Den helt oskadade besättningen sändes till Interneringsläger I i Främby, Falun. Förste och andrepilot repatrierades och flögs från Bromma den 22 november 1943, de övriga 8 flögs från Bromma med B.O.A.C:s C47 Dakota den 12 mars 1944. Flygplanet demonterades och fraktades till Karlstad där den per båt forslades över Vänern till Såtenäs. Dess vidare öden är höljda i dunkel. Kanske blev den skjutmål på F7 i Såtenäs. Vissa delar påstås ha använts i ombyggnaden av senare nödlandade B17 F och G till civila trafikflygplan under ABA, AB Aerotransports, flagg.