1943-10-09

Consolidated B-24D Liberator "Satans Sister" - Serial # 42-40610

USAAF 93 BG, 409 BS, Hardwick, Stn 104

 • 1/Lt M.R. League, Pilot
 • 2/Lt J.R. Colvin, Co Pilot
 • 2/Lt J.A. Fox, Navigator
 • 2/Lt R. Theis, Bomber
 • T/Sgt C.K. Gregory, Engineer
 • S/Sgt R.N Daves, Radio Operator
 • S/Sgt L.O. Calcut, Top Turret Gunner
 • S/Sgt R.C. Hurlburt, Turret Gunner
 • S/Sgt E. Bernhardt, Waist Gunner
 • S/Sgt A.H. Hubert, Waist Gunner
 • 2/Lt W.M. Bryan Jr, Passagerare

 

Sverige eller Schweiz? Ett vanligt missförstånd

- Text av Sven Persson -

USAAF gjorde ett stort anfall mot olika mål på den tyska Östersjökusten den 9 oktober, bl.a. mot ubåtstillverkningen i Danzig där 42-40610 blev träffad av luftvärnseld över målområdet. På hemvägen gav en av motorerna upp och propellern fick flöjlas, man tappade även höjd och bestämde därför att ta kurs mot Sverige.

En lyckad buklandning gjordes på Rinkaby flygfält och besättningen som alla var oskadda tog sig snabbt ut och satte eld på planet som snabbt blev totalförstört. Efter förhör blev de 11 amerikanerna internerade i Främby, ett antal månader senare kunde de återvända till England.

Foto via Bo Widfeldt

Vad menas då med den underliga rubriken? Ett missförstånd som upprepas tillräckligt många gånger blir till slut en vedertagen sanning. Många källor anger att 42-40610 kallades "Death Dealer" men så var inte fallet. Det fanns en maskin med det namnet i samma enhet men det var 42-40611 och den maskinen buklandade i Schweiz 1943-08-13. Det är inte första gången som man förväxlar Sverige med Schweiz och när dessutom båda maskinerna är av typ B-24D, har serienummer 42-40610 och 42-40611 samt båda maskinerna buklandar och sätts eld på av besättningen ökar det risken för missförstånd. Intressant är att den riktiga "Death Dealer" och "Satans Sister"  båda blev de första maskinerna av typen B-24 att hamna i Schweiz respektive Sverige.

Foto via Sven Persson

Foto via Sven Persson

Bilderna ovan visar 42-40610 under motoröversyn vid ett tidigare tillfälle i England men här kan man tydligt se serienumret på fenan samt namnet "Satans Sister" på höger sida av nosen. 409th BS var tilldelade koden YM men detta började inte målas på planen förrän senare under kriget och då planet nödlandade i Sverige var det bara individbokstaven Y som var påmålad. Strecket ovanför Y anger att detta är en ersättningsmaskin för ett som tidigare haft samma kod. Då planet havererade hade fenorna märkts med en vit cirkel med ett svart B, detta var förbandsmärkningen för 44th BG.