1944-02-24

Boeing B-17F Flying Fortress "Veni Vidi Vici" - Serial # 42-30661

USAAF 388 BG, 562 BS, Knettishall, Stn 136


Färgprofil av Ingemar Melin

  • 1/Lt A.R Montgomery, Pilot
  • 2/Lt R.R. Tyler, Co Pilot
  • 1/Lt H,B Carpenter, Navigator
  • 2/Lt J.P. Driscoll, Bomber
  • T/Sgt R.R. Anliker, Radio Operator
  • T/Sgt D.A. Thomas, Engineer/Top Turret Gunner
  • S/Sgt G.D. Nye Jr, Ball Turret Gunner
  • S/Sgt R.C. Tranter, Right Waist Gunner
  • S/Sgt R.E. Oda, Left Waist Gunner
  • S/Sgt R.W. Buckler, Tail Gunner

 

Foto via Arlandasamlingarnas arkiv

Planet uppställt vid SAAB innan ombyggnaden till civil användning. Foto via Nicklas Östergren

Planet uppställt vid SAAB innan ombyggnaden till civil användning. Foto via Nicklas Östergren

En unik färgbild av SE-BAK tagen på Bromma 1947. Foto via Sven Scheiderbauer

Färgprofil av Ingemar Melin