1944-04-09

Consolidated B-24H Liberator "Black Jed - 654" - Serial # 42-52244

USAAF 453 BG, 735 BS, Old Buckenham, Stn 144


Färgprofil av Torstein Landström

  • 1/Lt M.R. Neary, Pilot
  • 2/Lt N.M. Poland, Co Pilot
  • Capt R.D. Rollo, Navigator
  • 1/Lt R.C. Zakaitis, Bomber
  • T/Sgt W.C. Allen Jr, Radio Operator/Navigator
  • Sgt P. Valko, Turret Gunner
  • S/Sgt O. Rose, Ball Turret Gunner
  • S/Sgt C.C. Griffin, Top Turrent Gunner
  • T/Sgt H.C. Harrity, Right Waist Gunner
  • S/Sgt J. Gill, Left Waist Gunner

 

Anfall mot Tutow

- Text av Bo Widfeldt -

Den 9 april 1944 avdelades totalt 542 bombplan från 1, 2, och 3 BD (Bombardment Division). Anfallen var koncentrerade mot Rahmel, Marienburg, Tutow, Posen, Rostock och Warnemünde. Av de 402 flygplan som nådde de olika målen rapporterades 32 plan som saknade eller förlorade efter anfallen.

Vädret var dåligt med heltäckande moln över hela det aktuella området som styrkan formerade sig. Flera flygplan tvingades att avbryta anfallen och återvända till sina hemmabaser i England.

I Sverige nödlandade tio bombplan. Dessutom kunde sju man smugglas över sundet från Danmark efter att flera plan även havererat på danska sidan.

När 1/Lt Neary i B-24H "Black Jed" senast observerades i närheten av målområdet Tutow visade klockan 11.45. Captain Rollo från 453BS deltog i besättningen som navigatör. Klockan 11.30 (lokal svensk tid) genomförde besättningen en perfekt landning på Rinkaby. Hela besättningen var oskadad. Däremot hade flygplanet flera skottskador. Huvudhjulen var punkterade och vänster inre motor var skadad av splitter.

Efter montering av en ny motor samt utbytta huvudhjul kunde "Black Jed" flygas till Västerås och i juni 1945 flögs planet åter till England.

Besättningen internerades vid Korsnäs. Captain Rollo flyttade den 22 maj till Loka. 1/Lt Neary, Captain Rollo samt sju man i besättningen repatrierades till England den 7 oktober 1944. T/Sgt Harrity återvände till England den 27 februari 1945 efter att ha arbetat med underhåll av flygplan i Västerås.

Foto via Bo Widfeldt