1944-06-20

Consolidated B-24J Liberator "Say When" - Serial # 44-40103

USAAF 492 BG, 857 BS, North Pickenham, Stn 1433

  • 1/Lt M.M. Heber, Pilot
  • 2/Lt C.F. McLaughlin, Co Pilot
  • 2/Lt G.S. Whiteley, Bomber
  • T/Sgt H.N. Rawls, Engineer
  • T/Sgt A. Torres, Radio Operator
  • S/Sgt J.D. Tate, Right Waist Gunner
  • S/Sgt H.E. Johnson, Ball Turret Gunner
  • S/Sgt C.G. Eagan, Ball Turret Gunner
  • S/Sgt R.J. Malette, Left Waist Gunner

 

Bulltofta invaderas

- Text av Sven Persson -

"Say When" var en av mer än 20 olika B-24 som havererade eller landade i de södra delarna av Sverige denna dagen, många av dem hamnade på Bulltofta. Detta planet hade efter uppdrag mot Pölitz blivit attackerat av en mängd tyska plan men trots allvarliga skador lyckades man ta sig till Sverige och landade ca 10.00 på Bulltofta. Besättningen internerades i Korsnäs men kunde återvända till England i november.

Foto via Nicklas Östergren

Planet hade tidigare tillhört 858th BS men överförts till 859th BS den 20:e juni, det vill säga samma dag som den senare nödlandade i Sverige. Därför hade man inte hunnit märka om planet med den nya koden (X4-M+) som den annars skulle haft. Besättningen som flög planet var alla från 857th BS, detta har bidragit till att det förekommer så många olika uppgifter om kod / förbandstillhörighet.

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Leif Hellström