1944-06-21

Consolidated B-24J Liberator "War Goddess" - Serial # 42-109816

USAAF 93BG, 409BS, Hardwick, Stn 104


Färgprofil av Torstein Landström

  • 1/Lt M. Barkan, Pilot
  • 2/Lt D.G. Finlay, Co Pilot
  • 1/Lt L.C. Burkhalter, Navigator
  • T/Sgt C.L. Panatzer Jr, Engineer
  • T/Sgt J.C. Byczkowski, Radio Operator
  • S/Sgt A. Beversluis Jr, Right Waist Gunner
  • S/Sgt J.O. McLaughlin, Left Waist Gunner
  • S/Sgt W.F. Wessel, Navigator
  • S/Sgt J.H. McMahon, Tail Gunner

 

Bombanfall mot Berlin

- Text av Bo Widfeldt -

Den 21 juni 1944 genomförde USAAF ett massivt bombanfall mot Berlin med omgivning. Totalt deltog 1234 bombplan och 1269 jaktflygplan (inklusive fem grupper ur Nionde flygvapnet). Det beräknas att 1000 ton bomber fälldes över Berlin.

Hela styrkan var uppdelad i två formationer som anföll från två olika riktningar. Den första formationen flög över Nordsjön, Danmark, Östersjön och in över Mecklenburg väster om Stettin. Därefter flög man utmed Oder för att sedan svänga mot väster. Berlin anfölls nu från öster!

Klockan var nu 09.00 när den andra styrkan passerade Hannover med kurs mot Berlin. Klockan 09.24 började sirenerna i Berlin ljuda. Anfallet berörde hela staden från flygplanfabriker i norr till järnvägsknuten i söder. När sirenerna till slut åter ljöd klockan 11.13 var hela staden täckt av rök som solen inte förmådde tränga igenom. Över 6000 människor dödades och närmare 20000 hade skadats.

Foto via C. G. Ahremark

Foto via Bo Widfeldt

Luftwaffe hävdade att man skjutit ner 44 amerikanska bombplan. Efter anfallet mot Berlin anfölls petrokemiska anläggningar i Ruhrområdet av 114 bombplan som sedan satte kurs österut och landade vid Poltava (Sovjet). Jakteskorten landade vid Mirgorod och Pirjatin.

Sammanlagt anlände tolv amerikanska bombplan denna dag till Sverige. Åtta landade på Bulltofta, två på Rinkaby, ett på Sövde och ett sköts ner av ett tysk jaktplan.

Foto via Nicklas Östergren

Foto via Mikael Forslund

B-24J War Goddess var ett av de plan som landade på Bulltofta. 1/Lt M.W. Buckner flög flygplan '937-D' när han uppfattade att flygplan '816' via radio meddelade att man flög mot Sverige till följd av bränsleläckage. Klockan var då 11.13 och flygplanet befann sig under returflygning. War Goddess landade på Bulltofta kl 11.37 (svenk tid). Utvändigt fanns en del mindre synbara skador. Efter reparationer kunde planet flygas till Västerås innan det återgick till England i början av juli 1945. Markeringar på kroppen visade att flygplanet deltagit i 15 uppdrag.
Besättningen ombord av oskadad och internerades från november 1944 fram till februari 1945 vid Korsnäs och senare flyttade några till Gränna. McMahon var en av dessa. Han återvände till England den 1 december 1944. Långt senare skulle han leda en sammanslutning av veteraner som vistats längre eller kortare tid i Sverige under krigsåren. Man startade även en skrift 1999 (Sweden, After the Flak) riktad till de veteraner som en gång blivit omhändertagna efter nödlandningar i Sverige. McMahon organiserade även ett par resor till Sverige för veteraner som varit internerade i Sverige.

McMahon i flygutrustning 1944. Foto via Bo Widfeldt

McMahon på besök i Nässjö 2004. Foto Bo Widfeldt