1944-06-21

Consolidated B-24J-151-CO Liberator "Boulder Buff" - Serial # 44-40195

USAAF 492BG, 856BS, North Pickenham, Stn 143


Färgprofil av Torstein Landström

 • Capt R.M. Munson, Pilot
 • F/O S.R. Clark, Co Pilot
 • 2/Lt J.E. Youngberg, Navigator
 • 2/Lt J.J. Green, Bomber
 • 2/Lt J.W. Wikoff, Gunner
 • T/Sgt R.M. Ames, Engineer
 • T/Sgt J.E. Eckstrom, Radio Operator
 • S/Sgt R.M. McLaughlin, Right Waist Gunner
 • S/Sgt W.H. Jester, Light Waist Gunner
 • S/Sgt R.E. McGough, Ball Turret Gunner
 • S/Sgt A.J. Roth, Ball Turret Gunner

 

Nödlandning på Bulltofta

- Text av Bo Widfeldt -

Den 6 juli 1944 genomförde 2BD ett anfall mot Kiel. Totalt 262 B-24 var avdelade, varav 230 flygplan fällde över 660 ton bomber över målet. Efter anfallet saknade tre flygplan varav ett landade i Sverige. Hela anfallet mot Kiel skyddades av 160 P-51 som utgjorde eskort för de deltagande bombplanen.

"Lt W.J. Hamilton såg Capt Munsons flygplan med flöjlad motor klockan 10.30 över Nordsjön. Troligen hade planet träffats av luftvärn över målet. Möjligen var det samma flygplan som senare observerades på låg höjd över danska kusten (5330N-0254E) på väg ut. (MACR 7234)"

Klockan 09.52 (LT) genomförde Capt Munson en nödlandning på Bulltofta, under eskort av den svenska beredskapsjakten. Den svenska luftbevakningen hade upptäckt planet vid Smygehuk klockan 09.31 (LT). Ett luftvärnsbatteri vid Trelleborg sköt varningseld. Bombplanet avgav då nödsignaler, fällde ut landställen och flög österut, där beredskapsroten mötte, anslöt och ledde fram till Bulltofta flygfält.

Bombsiktet av typ Norden hade kastats, motor nr 4 läckte olja och två besättningsmän (Green och Youngberg) fördes till Garnisonssjukhuset i Malmö för vård av mindre splitterskador.

Besättningen internerades vid Korsnäs dit Youngberg anlände den 1 augusti. Efter en vecka fick han flytta till Mullsjö och den 15 november repatrierades han och flögs sedan via Bromma till England. Captain Robert Minor Munson internerades först vid Korsnäs för att flyttas till Gränna den 20 juli 1944. Han repatrierades åter till England den 27 februari 1945.

Bombplanet kunde repareras och flögs den 25 maj 1945 åter till England.

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Ett underbefäl från F 10 pekar på splitterskador. Foto Bo Widfeldt

Foto via C. G. Ahremark

Foto via Nicklas Östergren

Foto via C. G. Ahremark