1944-08-24

Consolidated B-24H Liberator "The Nearsighted Robin" - Serial # 41-28851

USAAF 34 BG, 7 BS, Mendlesham, Stn 156


Färgprofil av Ingemar Melin

  • 1/Lt G.C. Avriett, Pilot
  • 2/Lt J.M. Soler, Co Pilot
  • 2/Lt J.F. Scherr, Navigator
  • 2/Lt B.F. De Haan, Bomber
  • T/Sgt R.J. Kaiser, Radio Operator
  • T/Sgt R.O. Campbell, Engineer/Gunner
  • S/Sgt J.D. Longmire, Tail Gunner
  • S/Sgt L.E. Holmes Jr, Waist Gunner
  • S/Sgt J.H. Friedel, Ball Turret Gunner
  • S/Sgt F.A. Jackson, Passagerare

 

Anfall mot Kiel

- Text av Bo Widfeldt -

Den 24 augusti 1944 genomförde USAAF visuella attacker mot en rad strategiska mål i Tyskland. I anfallen ingick samtliga Bomber groups. Totalt innebar det 485 B-24 och 834 B-17. Dessutom deltog 626 eskortflygplan (P-38, P-47 och P-51).

Utskuren bild som visar B-24H 41-28851 med M på rodret. Foto via Bo Widfeldt

Av de över 1200 bombplan som slutligen deltog i olika anfall saknades 26 flygplan. Två av dessa lyckades nödlanda vid Sövde. 1/Lt Avriett i B-24H ”The Nearsighted Robin” deltog i anfallet mot Kiel. Besättningen hade klockan 11.35 fått problem med motor nr 4 (höger yttermotor). Från andra flygplan konstaterades att flygplanet lämnade formationen med kurs mot Sverige. Från den stoppade motorn strömmade rök ut. Klockan 11.41 (svensk tid) satte Lt Avriett ner B-24H på Sövdefältet i Skåne. Motorn var nu stoppad och vid besiktningen efter landningen kunde konstateras att en bränsletank läckte och elsystemet var skadat. Dessutom fanns flera mindre splitterskador från tyskt luftvärn. Besättningen hade emellertid klarat sig utan skador och internerades vid Loka Brunn. Alla 10 ombord kunde repatrieras från december 1944 fram till februari 1945.

Flygplanet reparerades och flögs till Västerås där det sågs över av amerikansk personal, som arbetade som reparatörer i väntan på repatriering. I juni 1945 flögs planet från Västerås åter till England.

Foto via Nicklas Östergren

Foto via Nicklas Östergren

"The near sighted robin" -historien bakom namnet

- Text av Daniel Petterzon -

Det var inte ovanligt att flygplan under kriget bar olika typer av namn och målningar, framförallt på nosen. Allt från seriefigurer, fagra damer och lakoniska uttryck. En av de vildaste målningarna fanns på en B-24 som stred i Stilla havet. Den gick under namnet "The Dragon & his tail" och motivet på det flygplanet täckte större delen av flygkroppen. Originalet överlevde inte smältugnarna efter fredsslutet, men en renoverad B-24 flyger nu i USA med samma motiv.
Individuella besättningsmän gjorde också emellanåt någon form av målning vid sin station i flygkroppen. Det finns till exempel en akterskytt i B-17 som målade en stor pricktavla vid sin plats i aktern. För att ytterligare spä på dödsföraktet skrev han över pricktavlan "Here I Am!" Utöver denna typ av målningar så stöter man också på namn nedkrafsade på motorkåpor. Ofta kvinnonamn. Kanske var det en mekanikers flickvän med hetsigt temperament som gav namnet till motor nummer 3 som alltid överhettade?

Foto via Gunnar Granberg

Det finns också exempel på namnstandard inom vissa förband. Dvs alla namn som gavs till flygplan skulle följa ett speciellt mönster. Det tydligaste exemplet på detta är 351st Bg 511th Sq. Eftersom befälhavaren hette Ball skulle planen ha ordet "ball" med i namnet. Detta gav upphov till en del roliga namn som kanske Lt. Col. Clinton F. Ball inte riktigt hade räknat med. Vad sägs om B17 bombaren "No balls".

När det gäller just B-24H, The near sighted robin, så har den ett av de mer ekivoka motiven bland de bombare som nödlandade i Sverige. Kanske inte den mest välgjorda målningen, men motivet tilldrog sig ett definitivt intresse och vid ett tillfälle studerades motivet av kronprinsen av Sverige.

Foto via Nils-Arne Nilsson

Men hur kom motivet och namnet till egentligen? Stämmer ryktet att det är Walt Disney som är upphovsmannen? Under andra halvan av 90-talet, när jag drev webbplatsen Stragglers, gjorde jag en del efterforskningar runt detta. Innan man går in djupare på detaljer så är det viktigt att nämna att Walt Disney studios var inblandande i skapandet av flera märken och motiv som hamnade på både flygplan och förbandsmärken. Huruvida Walt Disney personligen skapade nått är dock inte säkert eftersom det mesta material som gjordes i inom Walt Disney Studios försågs med hans namn.

Under mina efterforskningar kom jag i kontakt med Bob Pacholski. Han var navigatör i originalbesättningen på "The Nearsighted Robin" samt en av dem som personligen var med när namnet fick sitt namn i USA. Så här berättade han historien för mig.

Foto via Nils-Arne Nilsson

"Det finns en hel del mysterium, "bullshit" och sanning bakom namnet "The Nearsighted Robin". Vår pilot J.C Smith var en riktig skojare. Vi fick vår träning på B-24or i Blythe Californien (vilket var helvetets avkrok) i Mohave öknen. Varannan vecka fick vi 3 dagars permission och Hollywood låg cirka 20 mil bort, så vi brukade sticka dit. "Smitty" älskade att gå till the Hollywood Roosevelt hotel som på den tiden var ett ställe med klass.
Efter en vända kom han tillbaka till Blythe med en rejäl baksmälla. Några dagar senare drog han ut en teckning på "the Robin" ur fickan på skjortan. Nu börjar det bli intressant. I hörnet var teckningen signerad Walt Disney. Om det nu var han som ritat den eller nån lurendrejare vet vi inte.
Men vi kom alla överens att vad tusan vi kallar kärran för det. Bättre det än nått tjejnamn eller annat nonsens."

En ganska kul historia, men hur är det med sanningshalten? Forskare i USA har grävt i detta och kommit fram till att motivet inte kommer från Walt Disney. I vart fall inte direkt. Men förlagan är faktiskt gjord av en tecknare vid Disney Studios, Paul Murry.

Foto via Bo Widfeldt

Paul Murry är känd för att ha gjort många snarlika skämtteckningar och hans portfolio omfattar över 600 teckningar.

Från början gjorde Murry teckningen på "the robin" som en gåva till en spådam som läste händer i Beverly Hills. Hon hade en son som stred i Stilla havet och han ritade teckningen åt honom. Men via omvägar hamnade teckningen hos Admiral "Bull" Halsey, befälhavare över USAs tredje flotta. Exakt hur detta gick till oklart men Halsey kontaktade Disney Studios med önskemål om att få en likadan teckning gjord samt att få träffa tecknaren. Disney studios, som själva ville ta åt sig äran, lät inte Halsey träffa Murry utan gjorde istället en officiell kopia i färg på celluloid. Denna kopia satte de sedan Disneys namn på och gav till Halsey.

En liten detalj med nosearten är att flickans "behåring" inte fanns när planet landade, utan måste ha tillkommit någon gång under planets vistelse i Sverige. Foto via C G Ahremark

Men hur hamnade motivet på en B-24a. I en intervju med Murry finns en ledtråd till detta. När hans fru väntade barn hamnade hon på sjukhus. I sängen bredvid låg en kvinna som hade en av Murrys teckningar - "The Nearsighted Robin". Kvinnan, som inte visste att Murry gjort originalet, sa att någon på Lookheed Aircraft ritade dem och sålde för 25 cent styck.

Det intressanta är att bilderna som finns på B-24H "The Nearsighted Robin" är idag de enda kända exemplaren av denna teckning. Trots alla kopior i omlopp och att den gjorts i minst ett exemplar av Disney Studios så har inga andra bilder dykt upp i något sammanhang.
Men hur var det då med Smiths "rotblöta" i Hollywood? Man kan givetvis inte vara 100% säker med sannolikheten är mycket stor att teckningen han fick med sig till basen var en "Lookheed kopia".

Foto via Ingemar Melin