1944-08-25

North American P-51B-15-NA Mustang - Serial # 42-106854

USAAF 357 FG, 364 FS, Leiston, Stn 373


Färgprofil av Claes Sundin

  • 1/Lt W. Baron, Pilot

 

Nödlandade Mustanger:
"Walter Baron"

- Text av Leif Hellström -

1944 års “Mustang-skörd” avslutades med två flygplan som landade tillsammans i närheten av Lomma i Skåne.

Den 25 augusti 1944 anföll drygt 1 300 bombplan ur USAAF mål i Tyskland, eskorterade av mer än 800 jaktplan. 364th Fighter Squadron med sina Mustanger skyddade ett bombuppdrag mot Rechlin i nordöstra Tyskland. Två av divisionens flygplan lämnade förbandet i närheten av målet och gick mot Sverige där de landade.

Orsaken är inte helt klarlagd, och det finns vissa frågetecken. Enligt en version fick Mustangen flugen av 1/Lt. Walter Baron motorstörningar med påföljande svåra vibrationer och ansåg sig inte kunna ta sig tillbaka till England. Han ropade på radion att han avsåg att gå mot Sverige och en annan Mustang anslöt som eskort. Flygningen till Sverige gick utan större problem och vid ankomsten buklandade Baron framgångsrikt sin maskin på ett fält vid Lomma. Det är inte heller helt klart varför Baron buklandade i stället för att göra en vanlig landning. Eftersom sporrhjulet var utfällt är det dock möjligt att han försökt fälla ut stället men att huvudstället inte gått ut.

Den eskorterande Mustangen landade med stället nere strax bredvid (se denna länk), eventuellt med avsikt att plocka upp Baron och flyga honom till England. Så skedde dock inte och båda piloterna internerades i Korsnäs tills de skickades tillbaka till England den 26 oktober 1944.

I England. Foto via Merle Olmsted/Leif Hellström

Planet som Baron landade vid Lomma var en P-51B med så kallad Malcolm-huv. Han flög vid andra tillfällen just ett sådant plan, med namnet ”Peabody’s Pet”, men det är inte helt klart att det faktiskt var den Mustangen han flög då han kom till Sverige. Namnet var i alla fall inte påmålat vid nödlandningen.

Baron’s Mustang demonterades och fördes till Malmö. Vissa användbara delar skickades i sinom tid till England medan resten skrotades.

Foto via Lunds Dagblad/Leif Hellström

Foto via Leif Hellström

Foto via Leif Hellström

Foto via Leif Hellström