1944-10-07

Boeing B-17G Flying Fortress - Serial # 43-37674

USAAF 351 BG, 509 BS, Polebrook, Stn 110


Färgprofil av Torstein Landström

 • 2/Lt D.R. McGuire, Pilot
 • 2/Lt A.K. Simpson, Co Pilot
 • 2/Lt C.J. Thompson, Navigator
 • 2/Lt G.R. Storms, Bomber
 • Sgt A. Mesaros, Top Turret Gunner
 • Sgt M.G. Austin, Radio Operator
 • Sgt R.A. Bohl, Waist Gunner
 • Sgt R.E. Smith, Ball Turret Gunner
 • Sgt C.P. Hughes, Turret Gunner

 

Anfall mot Pölitz

- Text av Bo Widfeldt -

Den 7 oktober 1944 genomförde USAAF ännu ett massivt anfall mot flera tyska anläggningar för oljeproduktion. De orter som främst drabbades var Pölitz, Ruhland, Zwickau, Dresden och Freiburg. I anfallen ingick i stort sett samtliga Bomber groups. Totalt innebar det 489 B-24 och 940 B-17. Dessutom deltog 521 eskortflygplan (P-38, P-47 och P-51).

Foto via Bo Widfeldt

I det prioriterade anfallet mot Pölitz deltog 149 B-17 som arrangerades i fyra boxar, Besättningen i B-17G med 2/Lt McGuire som förare var väl medvetna om det massiva luftvärnet som fanns utplacerat kring Pölitz. Uppskattningsvis utgjordes det tyska luftvärnet av 270 enheter med 88 mm och 105 mm kanoner.
I planeringen ingick att bombplanen under åtta minuter skulle fälla sin last över målet och sedan avlägsna sig i riktning över Stettinbukten. Nu råkade planen i den fjärde boxen komma först till målet vilket splittrade de övriga boxarna. När man sedan försökte ordna upp grupperna fällde två grupper sina bomber med endast 30 sekunders mellanrum. Trots att hela anfallet varade under kortare tid än beräknad blev förlusterna omfattande. 17 B-17 sköts ner eller blev så svårt skadade att de inte kunde nå tillbaka till sina baser i England. 30 B-17 erhöll svåra skador och 76 mindre skador. Endast 19 plan nådde målet utan att erhålla några skador.
Allvarligt för USAAF var att fyra förlorade plan var ledarflygplan. Senare kunde man konstatera att det tyska luftvärnet kunde sikta via radar mot just de flygplan som var utrustade med H2X-radar.

Sammanlagt nödlandade åtta B-17 i Sverige den 7 oktober 1944. 2/Lt McGuire med 43-37674 observerades klockan 13.00 nära Pölitz på 8000 meters höjd. Flygplanet såg ut att vara skadat och på väg att haverera. Besättningen lyckades uppenbarligen att reda ut situationen och planet nödlandade på Bredåkrafältet vid Ronneby klockan 15.25 (svensk tid). Vänster inre motor var stoppad efter skador och oljeläckage från tysk luftvärnsbeskjutning. Flygplanet hade även en del övriga splitterskador. Samtliga ombord på planet var oskadade och kunde senare interneras ett par månader i Gränna innan de repatrierades via Bromma till England den 1 december 1944 medan Sgt Mesaros och Sgt Austin blev kvar i Sverige till den 7 april 1945. Troligen blev de kommenderade till underhållsarbete i Västerås.

Flygplanet reparerades (motorbyte) och flögs sedan till Västerås och den 25 maj 1945 åter till England.

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Källor:

 • Fst Luftförsvarsavdelning dagrapporter 1943-1945
 • MACR Missing Air Crew Reports (Mikrofilm National Archives, Washington)
 • Mighty Eighth War Diary (Roger A. Freeman)
 • Utlänningskommissionen "Internerings- Krigsfångeregister" (RA, Stockholm)