1944-10-20

Consolidated C-87 Liberator Express - Serial # 43-30619

USAAF ATC (Leuchars)


Färgprofil av Ingemar Melin

 • Capt. T.K. Bullock, Pilot
 • 1/Lt R. P. Buckanan
 • T/Sgt D.J. Johnston, Radio Operator
 • Capt. T.C. Campbell, Naviagtor
 • Capt. E.K. North
 • T/Sgt O.J. Ragland, Radio Operator

 

Amerikanskt flyghaveri vid Antens kapell 1944

- Text av Magnus Löwenstein och Karl Allmenröder -

- Sammanfattat av Bengt Hermansson -

Den 19 oktober 1944 låg en tät dimma över stora delar av syd och mellansverige. Tjugo minuter in på det nya dygnet, den 20:de, passerar en grupp på fem amerikanska kurirplan sjön Anten, norr om Alingsås. Planen var fyrmotoriga transportflygplan av typen Consolidated C-87 Liberator Express.
Målet hade varit Bromma flygplats som dock redan den 19 hade stängts kl.20.30 på grund av det dåliga vädret. Basen Leuchars i Skottland hade kontaktats om dessa förhållanden men tyvärr för sent. Planen hade redan startat sin resa till Sverige.

"Operation Sonnie"

I början av 1944 startades denna ytterst hemliga operation med syfte att flyga ut norska motståndsmän och allierade flygare som av olika anledningar hamnat i Sverige och internerats här dessutom fraktades även annat "gods" som t ex svenska kullager från SKF. På turerna till Sverige innehöll planen reservdelar och utrustning för att reparera de olika flygplan som hamnat här för att kunna flygas tillbaka. Under femton månader , från 1 april 1944 till 25 juni 1945, flögs det ut inte mindre än 4304 personer från Sverige. Flygningarna genomfördes alltid nattetid och ofta i dåligt väder för att inte störas av det tyska jaktflyget . Det hände att flygningar fick ställas in på grund av för bra väder! De amerikanska flygplanen bar civila markeringar men flögs av militär personal. Eftersom Sverige var "neutralt" skapades en "civil" tranportfirma, The American Air Transport Service ( AATS ).
De fem transportplanen flög in över Sverige på den "nordliga rutten". Den gick över Trondheim , Yttermalung i Västerdalarna och vidare mot Stockholm där planen förväntades anlända Bromma kl. 23.00.
På grund av de svåra väderförhållandena omdirigerades flygplanen sedan via Bromma och Bjurvik mot Torslanda i Göteborg dit man antogs anlända kl. 00.30.
Fyra C-87:or landade lyckligt på Torslanda trots mycket tät dimma medan den femte var försvunnen. Vad hade hänt ?
Vad som egentligen hände denna C-87 med nummer NC 18618 vet man egentligen inte. Klart är att flygplanet kolliderat med marken och plöjt upp en 200 meter lång och 40 meter bred "gata" i terrängen vid Antens kapell kl. 00:20 den 20 oktober 1944.
Det troliga händelseförloppet anses vara att besättningen sett ljus från Alingsås trots stark dimma och i tron att det var Göteborg gått ner från c:a 1500 meter till 150 meters höjd varvid man kolliderat med marken. En annan omständighet, som inte verifierats, är att ögonvittnen på platsen såg och hörde ett annat flygplan kretsa i området för att sedan ta av på nordlig kurs. Vittnen påstod sig ha hört skottlossning strax innan planet passerade. Kulhål i skalplåtar från det havererade planet påstås också ha setts och senare verifierats. Detta skulle då tyda på att planet skjutits ner av tysk nattjakt över Alingsås.
Alla sex ombordvarande besättningsmedlemmar omkom vid haveriet. Svensk hemvärns-personal från Alingsås, Kilanda och Älvängen var tidigt på plats och möttes av ett totalt söndersmulat flygplansvrak med smält aluminium och bränder som fått extra näring genom de tio oljefat som medfördes på färden. Bland träd och ris låg kvarlevor av människor. Något som uppfattades som en hög med persedlar befanns vara den ende som överlevt själva haveriet, sergeant Oakley Ragland. Den 21 årige radiooperatören Ragland var vid liv men på grund av svåra inre skador omkom även han i armarna på hemvärnspersonalen.
Den svenska haveriutredningen skyllde helt på den "orutinerade" radiotelegrafisten, Sergeant Jim Johnston, vilket kanske inte var helt rättvist då Johnston förutom all annan flygning flugit denna rutt fem gånger innan haveriet. Ur haverirapporten står dock att läsa: " Om telegrafisten ombord måste tyvärr sägas att han var mycket orutinerad. I synnerhet gällde detta vad mottagningen beträffar. Ljudstyrkan gick ibland ner till under hörbarhetsgränsen. Markstationens mottagare och sändarutrustning fungerade utan anmärkning".
Sammanslaget så finns det en del oklarheter angående omständigheterna runt detta haveri.

De omkomna flygarna var:

 • Captain Truett K. Bullock, 26 år från Tylertown Alabama, P
 • Lieutnant Paul Buchanan, 25 år från Ceder County Iowa, CoP
 • Captain Colin Campbell, 24 år från Genesee County New York, N
 • Sergeant Donald "Jim" Johnston, 23 år från Pennsylvania, R/O
 • Sergeant Oakley Ragland, 21 år från Windham County Connecticut, R/O
 • Corporal Earl Nore, 24 år från Stanlet Mountrail North Dakota, T

  Campbell och Ragland är begravda i Malmö de andra i USA
  Sgt. Donald Johnston är flyttad till Luxembourg American Cemetry, plot F, row 6, grave 6

Flygplanet

C-87 Liberator Express var en transportversion av den amerikanska bombaren B-24D. Den första i raden av dessa var en maskin som kraschlandat i Arizonaöknen tidigt 1942. All beväpning inklusive bombupphängningsmekanismerna, bombluckorna och kulsprutetornen avlägsnades. Glasnosen togs bort och ersattes med en nos i aluminium som var öppningsbar. Ett golv i det tidigare bombutrymmet tillverkades och 25 stolar installerades. Rektangulära fönster skars ut ur sidorna på flygkroppen. Stora lastdörrar monterades baktill i flygkroppens vänstra sida. Besättningen reducerades från 10 man till normalt fyra. Denna prototyp flögs till Bolling Field i Washington för utvärdering. Amerikanska armén var imponerad och beställde omgående produktion av detta flygplan som C-87.
C-87:an kom att byggas i sex olika versioner med ett antal av 287 maskiner i Consolidate´s fabrik i Fort Worth. C-87 användes vid nästan alla krigsskådeplatser runt om i världen från Asien till Europa under krigsåren.
C-87 var dock inte populär bland besättningarna som klagade över alla möjliga problem. Bränslesystemet, motorerna och cockpitutrustning var de största. Maskinen var känd för läckande bränsletankar och plötsliga bränder vid flygning var en stor fara. C-87 var också mycket känslig för nedisning som blev ett problem vid flygning i dåligt väder. Det fälldes inte många tårar när flygplanstypen fasades ut och ersattes av Douglas C-54 Skymaster.
C-87:an som störtade vid Anten var en C-87 CF Liberator Express med det militära serienumret 43-30619 och hade för operation "SONNIE" fått den civila amerikanska beteckningen NC 18618. Detta flygplan var det enda som förolyckades under operation "SONNIE".

Mer info om haveriplatsen:

http://flygmonumentet.langared.se

I slutet av 80-talet fick Nicklas Östergren den ena sidoroderpedalen i gåva av Åke Söderberg från Trollhättan. Den finns nu bevarad i FLC:s samlingar. Foto © Nicklas Östergren