1944-11-22

Lockheed F-5E Lightning - Serial # 43-28616

USAAF 7 PG, 13 PS, Mount Farm, Stn 234


Färgprofil av Claes Sundin

  • 1/Lt A.V. Elston Jr, Pilot

 

En sällsynt amerikansk gäst

- Historik genom samarbete med Håkan Svensson, Silvervingar sammanställd av Bengt Hermansson -

Den 22 november 1944 lämnar ett amerikanskt fotospaningsplan av typ Lockheed P38 F-5E Lightning den polska kusten efter att ha utfört ett spaningsuppdrag över bl a Stettin och Stargard. Piloten, 1/Lt Allan Vaughn jr Elston, flyger ut över Östersjön förföljd av tyskt jaktflyg. För att komma undan med det obeväpnade flygplanet tvingas Elston flyga med högsta hastighet på lägsta höjd.

Strax norr om Kalmar ligger en svensk rote SAAB B17C ur första divisionen F12 och övar bombfällning. Planen ligger på c:a 1500 meters höjd när de får meddelande från Trafikledaren: " Ett främmande flygplan på låg höjd över Kalmar, visa ner honom för landning på fältet".

En jakt av annan art inleds. Den mycket ovanliga amerikanska fågeln upptäcks snart och roten dyker och lyckas komma upp jämsides med det tvåmotoriga planet med de karaktäristiska dubbla stjärtbommarna. Elston tycks inte ta någon större notis om uppvaktningen utan fortsätter på sin nordliga kurs. På grund av P38:ans höga fart blir de svenska flygplanen mer och mer på efterkälken och i höjd med Oskarshamn avbryter svenskarna uppdraget.

Trafikledaren på F12 meddelas om beslutet och meddelar i sin tur F13 i Norrköping som omedelbart startar med sina J22:or och förbereder ett möte.

Hur detta möte förlöper har inte historien kunnat redogöra i detalj för men Elston lyckas ånyo slinka ur det svenska greppet.

Nu går budet istället till F8 på Barkarby som skickar upp sina J9:or . Man får kontakt med Elston mellan Södertälje och Stockholm och försöker leda in amerikanen för landning på Barkarby. Åter igen visar Elston en påfallande ovilja att följa med och börjar i stället att förbereda landning på Bromma. Slutligen lyckas J9-förarna att få honom att inse att det uppenbarligen finns ett lämpligare fält att landa på. Elston följer med J9:orna och landar på Barkarby. Klockan är då 15:13.

Det visar sig efter landning att Elston flugit hela vägen från Polen på bara en motor efter det tyska jaktanfallet och dessutom hade Elston tappat orienteringen.

Elstons kartmaterial studerades, kartor som var tryckta på sidenduk med uppritad färdväg och hastigheter inskrivna på över 500 Km/tim på lägsta höjd.

Efter denna äventyrliga färd återstod endast 200 liter bensin i tankarna.

1/Lt Elston stannade i Sverige till den 27 februari 1945, officiellt internerad vid Korsnäs men utnyttjades med säkerhet som instruktör för de svenska och amerikanska piloterna som provflög flygplanet.

Flygplanet är här fotograferat på F1 Västerås. Foto via Bo Widfeldt

Foto via Mikael Forslund.

Foto via Mikael Forslund.

Foto via Mikael Forslund.

Flygplanet stod en tid uppställd på F8 där den trasiga motorn reparerades. Ett antal kontrollflygningar genomfördes varefter planet överflyttades till F1 Västerås. Här fanns då redan ett stort antal nödlandade maskiner uppställda.

Flygplanet flögs här av amerikanska piloter för att "hållas i trim". Huvudsaklig mekaniker på P38:an var Erik Elvelin. Vid en sådan flygning 1945 gick endast nosstället att fälla ut medan huvudstället förblev i infällt läge. Landningen företogs på noshjul och stjärtbommar varvid båda bommarna bröts av.

Varför inte nödlandningen företogs, med indraget noshjul, som vanlig buklandning ( vilket skulle ha minimerat skadorna) får vi aldrig veta.

Därmed betraktades flygplanet som totalhavererat och släpades till ett lämpligt ställe och höggs upp.

Allt användbart material återsändes, konstigt nog, till USA.

Bilderna ovan tagna i samband med landningshaveriet vid provflygningen. Foto via Mikael Forslund.

Det som i dag finns kvar av 1/Lt Allan Elston´s P38 är ratten och förarstolen som finns i FLC:s samlingar, dessutom finns Elston´s syrgasmask bevarad på Västerås flygmuseum.

Ratten från planet samt en landningsstrålkastare finns bevarad i FLC:s samlingar. Foto © Nicklas Östergren