1945-01-17

Boeing B-17G Flying Fortress - Serial # 43-37745

USAAF 452 BG, 731 BS, Deopham Green, Stn 142

  • 1/Lt. E.R. Betts, Pilot
  • 2/Lt. J.W. Curran, Co Pilot
  • F/O N.E. Hartung, Navigator
  • 2/Lt. D.R. Grivetti, Bomber
  • Sgt. D.H. Zimmerman, Top Turret Gunner
  • T/Sgt. H.J. Langlois, Radio Operator
  • S/Sgt. F.J. Soley, Ball Turret Gunner
  • S/Sgt. L.R. Chandler, Waist Gunner
  • Sgt. C.A. Crumley, Tail Gunner

 

Delar av besättningen från vänster: Edward R Betts, James W Curran samt svensk flygvapenofficer. Foto via Torbjörn Olausson

Besättningen internerades i Rättvik på Turisthemmet, från vänster: Howard J Langlois, James W Curran (skymd), Edward R Betts, Donald R Grivetti, Hale H Zimmerman och Norman E Hartung. Foto via Torbjörn Olausson

Efter tiden i Rättvik skickades flertalet ur besättningen till Västerås där de arbetade med underhåll och reparationer av de amerikanska bombplanen på Hässlö fram till krigsslutet. Piloten Ed Betts jobbade dock för amerikanska legationen i Stockholm dels som lönekurir till de kvarvarande amerikanska förläggningarna och dels som underrättelseofficer för kontakterna mellan legationen och OSS i Malmö.