1944-05-13

North American P-51B-5-NA Mustang "Z Hub" - Serial # 43-6365

USAAF 354 FG, 355 FS, Maidstone, Stn 410


Färgprofil av Claes Sundin

  • 1/Lt E.E. Posey, Pilot

 

Nödlandade Mustanger:
"Z HUB"

- Text av Leif Hellström -

Foto via Gösta Kersmark

En knapp månad efter att den första Mustang som kommit till Sverige totalhavererat i Halland vid ankomsten, nödlandade en P-51B helt oskadd på Rinkaby flygfält. Flygplanet hade varit eskort till en bombräd mot Stettin, en av många anfall mot Polen som USAAF utfört den här dagen. Totalt deltog över 600 jaktplan som eskort, där avståndet från hemmabaserna i England var upp till 100 mil.

Piloten, 1/Lt Eldon E. Posey, född den 25 januari 1921, hade varit jaktpilot sedan 1941 och hade tidigare nödlandat två gånger i Italien. Han hade också sysslat en hel del med fotospaning, bland annat mot Peenemünde. Posey angav efter ankomsten till Sverige att han blivit inblandad i luftstrid med tyska jaktplan vid Stettin och därmed tvingas förbruka så mycket bränsle att han insåg att han inte skulle kunna nå England. Han vände därför norrut och landade utan problem i Rinkaby strax efter två på eftermiddagen.

Den officiella rapporten

På senare år hävdade Posey att uppgifterna han lämnat i Sverige var felaktiga men att han blivit beordrad att inte diskutera incidenten och därför inte kunde utveckla sig vidare. Han hade dock vid landningen varit osäker ifall han varit på tyskkontrollerat område eller inte. Posey internerades i Sverige en kortare tid men verkar ha kunnat röra sig relativt fritt. Redan den 7 juni flögs han till Leuchars i Skottland, iförd civila kläder, och återgick i tjänst. Han blev nedskjuten under Battle of the Bulge i slutet av 1944 och ådrog sig en benskada. Efter kriget blev han universitetslärare och avled 2008.

Mustangen, som hade 220 timmars flygtid i amerikansk tjänst, fick sin amerikanska märkning övermålad tämligen omgående efter landningen och inga foton finns därför på flygplanet som det såg ut när det kom till Rinkaby. Planets "nose art" lämnades dock kvar. Namnet "Z HUB" sägs vara en hyllning till Col. Hubert "Hub" Zemke, chef för USAAF 56th Fighter Group, även om kopplingen mellan Posey och Zemke är oklar.

Foto via Gösta Kersmark

Lieutenant Colonel Felix Hardison i samtal med svensk flygvapenpersonal innan överflygningen till Bromma. Foto via Nicklas Östergren

"Z Hub" kunde provflygas vid F 5 Ljungbyhed under våren 1945, här är det den amerikanske flygattachén Lieutenant Colonel Felix Hardison i flygplanet inför överflygning till Bromma. Foto via Nicklas Östergren

"Z HUB" flögs inom kort upp till F 8, Barkarby, av den amerikanske flygattachén, Lt.Col. Felix Hardison. På Barkarby arrangerades en uppvisningsflygning, där Mustangen förvisades av Capt. Nicholas Megura (som själv nödlandat en Mustang kort efter Posey) inför general Nordenskiöld och andra flygvapenofficerare som sägs ha blivit imponerade.

I likhet med övriga internerade Mustanger förvarades "Z HUB" på Barkarby under vintern 1944-45. Den 14 mars 1945 flögs den över till Bromma flygplats och där kom den att provflygas av Assar Svensson, som till dagligdags var provflygare på FFVS. Han gjorde en första flygning den 10 april, alltså några dagar innan Flygvapnet fick sina första egna J 26 Mustang, och förevisade även planet på F 16. Under de här flygningarna förseddes planet med tämligen rudimentära amerikanska nationalitetsmärken.

Den 9 april 1945, alltså dagen innan Assar Svenssons första provflygning, såldes "Z HUB" till Kungliga Flygförvaltningen av USAAF, för 25 000 dollar. Mustangen godkändes formellt av Flygvapnet den 30 juli 1945 och gavs registreringsnumret 26001. Planet tilldelades F 16 i Uppsala och blev den enda P-51B som faktiskt flög i svensk tjänst. Det tjänstgjorde på flottiljstaben som sambandsflygplan, med koden "Vit David". Till en början var planet kamouflagemålat men med tiden lutades det av och flögs plåtrent. Efter att ha flugits 228 timmar i Sverige kasserades Mustangen den 19 november 1952, på grund av ålder och reservdelsbrist, och skrotades.

Foto via Nils-Arne Nilsson

Foto via Rune Ryberg / Järfälla kommuns Bilddatabas

Foto via Olle Lindström/Leif Hellström

Foto via Olle Lindström/Leif Hellström

F8 Juni 1944. Foto Sten Gripenlöf/Leif Hellström

April 1945. Foto via Assar Svensson/Leif Hellström

Tack vare att FLC fick detta färgfoto har vi kunnat fastställa de rätta färgerna på nosearten, färgfoto från krigsåren är oerhört sällsynta och denna bilden är troligen tagen på F 16 Uppsala. Foto: Klerren Nilson via Don Bose (FLC vill också tacka Mike Scalingi/The P-51 SIG, Thord Jonsson och Robert Bergwall som alla hjälpt till med att spåra denna bild).


 

Planets målning/märkning i Svenska Flygvapnets tjänst. Färgprofil: Claes Sundin