1944-05-29

Consolidated B-24D Liberator "Princess" - Serial # 42-63962

USAAF 44 BG, 560 BS, Shipdham, Stn 115

 • 1/Lt R. Golubock, Pilot
 • 1/Lt C.R. Conner, Co Pilot
 • 2/Lt H.R. Chambers, Navigator
 • 1/Lt W.D. Fitzsimons, Bomber
 • T/Sgt W.E. Dunlop, Engineer
 • S/Sgt W.J. Greenlee, Left Waist Gunner
 • T/Sgt J.C. Neely, Radio Operator
 • S/Sgt S.Z. Jones, Right Waist Gunner
 • S/Sgt G.N. Smith, Tail Gunner
 • S/Sgt J.C. Killian, Ball Turret Gunner
 • S/Sgt E.H. Hawley, Radaroperator

En tuff dag på jobbet för "Prinsessan"

- Text av Daniel Petterzon -

"Prince" i luften. "Princess" bar tre olika namn under sin operativa tid. Foto via Fold3.com

Måndag 29 maj 1944. Dagens uppdrag; Tysklands flygplans- och oljeproducerande industrier. Från respektive baser i England lyfte denna dag 900 amerikanska bombplan. När dagen var över saknades 34st. Av dessa 34 hamnade åtta st i Sverige, sex B-24or och två B-17.

Bland dessa sex fanns en stridsveteran som totalt deltagit i 46 uppdrag."Princess", en B-24D-15-CF från 44de bombgruppen. Precis innan uppdraget den 24 majspecialutrustades denna B-24D med störningsutrustningen "Carpet". Syftet med utrustningenvar att störa utdet tyska radarsystemet "Würzburg". Genom att sända störsignaler kunde man maskerabombplansformationensposition och därmed orsaka felaktig eldgivning från fiendens luftvärn.

Det specifika målet för denna B-24D var staden Police i nuvarande Polen (under kriget kallades staden Pölitz). Här fannsett raffinaderi för framställning av syntetiskt bränsle (Hydrierwerke Pölitz AG). Eftersom raffinaderiet stod för en ansenlig del av tysklands oljeproduktion (1943 stod det för 15% av oljeproduktionen) vardet ett högintressant mål för det allierade bombkommandot. Attackerna och vikten av tillgång till olja för den tyska militären ledde till att man i Police byggde upp ett ansenligt luftförsvar. Hösten 1944 placerades tex det gamla holländska slagskeppet Jakob van Heemskerck (omdöpt till Undine) som ett flytande luftvärnsbatteri utanför verket.
Arbetsstyrkan i anläggningen kom främst från de många arbets- och koncentrationslägrerna som fanns i och omkring staden. Man räknar med att cirka 70% av staden Police förstördes av bombanfall under kriget.

"Carpet", en liknande utrustning hanterades av S/Sgt Hawley ombord på "Princess" den 29 maj 1944. Svenska militären fick inte möjlighet att undersöka den eftersom den dumpades innan planet landade i Sverige. Foto via Fold3.com

Exempel på olika tyska radarenheter. Foto via Fold3.com

Den inledande delen av uppdraget den 29 maj skedde utan några större incidenter eller kontakt med fientlig jakt. Enda incidenten var när ledarplanet fick vända på grund av motorhaveri. Över målet stötte man som väntat på luftvärnseld. Den var dock inte speciellt svår och i rapporter beskrivs den som "medelsvår men ganska felaktig spärreld". Förste piloten på"Princess", 1st Lt Golubock, spekulerade i att detta kanskeberodde på det medförda carpetsystemet. För att hantera utrustningen krävdes att en extra besättningsman medföljde. Ombord på Princess hanterades detta av S/Sgt Eugene H. Hawley.

I anslutning till bombfällning angrepsformationen av drygt 50 fientliga jaktplan, främst Fw 190. Nio av dessa rapporterades nedskjutna, två förmodade och två skadade. Men det var först under återflygningen till England som "Princess" hamnade i svårigheter. Kort efter att man passerat östersjökusten träffades "Princess" av eldgivningen från ett angripande tyskt tvåmotorigt jaktplan. Enligt 1st Lt Ralph Golubock vardet en Me 410 eller Me 210 som vilt skjutandes flög rakt igenom formationen. Den tyska piloten hade tur - "Princess" träffades. Ettans motor slogs utoch samma salva punkterade ävenbränsletankarna i vänstra vingen. Direktinsåg 1st Lt Golubock att läget var allvarligt. Han signalerade därför snabbt att besättningen skulle förbereda sig för att hoppa. Men"Princess" stabiliserade sig och han gav aldrig den slutgiltiga signalen eftersomhan ansåg att planet fortfarande kunde flygas samt var möjligt att kontrollera. Men akterskytten, S/Sgt Stephen Z. Jones, såg vad som hände vid attacken och hörde första alarmsignalen. Han väntade därför inte på en andrasignal utan hoppade i fallskärm över havet.

Foto taget över raffinaderiet i Police (Pölitz) den 29 maj 1944. Med hjälp av rökridåer försöker tyska trupper dölja anläggningen för B-24orna som just släppt sin last.
Foto: National Archives and Records Administration (NARA) via Fold3.com

På grund av bränsleförlust och att propellern inte gick att flöjla på den skadade motornvalde 1st Lt Golubock att ta av mot Sverige.För att lätta bomplanet från onödig viktbeordrar han besättningen att dumpa så mycket som möjligt. Man kastar ut allt mankan - ammunition, vapen, bombsiktet. Men precis när man gjort sig av med all beväpning närmar sig plötsligt en stor grupp tyska jaktplan.Läget var nu extremt allvarligt och1stLt Golubock beskrev detta med orden "det var slut med oss" (We were dead people). Besättningen hade just dumpat alla vapen och de hade ingen möjlighet att försvara sig. Men konstigt nog angrep inte de tyskajaktplanen utan passerade iställetbara på nära håll. Anledningen till detta kan man bara spekulera i men, enligt 1st Lt Golubock, kanske de tyska piloterna ansåg att det amerikanska bombplanet redan var så pass skadatatt de helt enkelt ville spara påammunitionen.

Sönderskjuten, på tre motorer, kämpade den trasiga "Princess" över Östersjön. Eftersom navigatören, 2nd Lt Harold R. Chambers, var på sitt första uppdrag och ganska oerfaren hade han problem att ta ut rättkurs. Så man kunde bara hoppas att man flög i riktning mot den svenska kusten. Till slut såg man emellertid land när de passerade över Bornholm. En kort tid senare möttes de av J9or (amerkanska P-35or) från svenska flygvapnet och eskorterades till Bulltofta i Malmö.

Foto: Utdrag ur MACR

Karta från den MACR rapport som upprättades efter att "Princess" inte återvänt till basen. Denvisar sista kända position för"Princess".
Sannolikt var det här man såg de fientliga jaktplanen. Staden till höger är Stralsund.

Besättningen på "Princess" den 29 maj 1944

Besättningen på "Princess", utöver akterskytten, blev internerad några månader i Sverige. De flesta av dem återvände sedan till England under hösten 1944. Färdmekanikern, T/Sgt Walter E. Dunlop, blev däremot kvar meduppdraget att hjälpa svensk personal reparera andra nödlandade plan. Akterskytten S/Sgt Stephen Z. Jones, även kallad "Zeke", räddades av tyskarna efter sitt förhastade beslut att hoppa och blevkrigsfånge fram till krigsslutet. S/Sgt Joneshade tidigare under 1944 orsakattidningsrubriker efter att ha lyckats skjuta ned två Me 109or med en salva. Han träffade en Me 109a somkraschade in i en annan. Han tillskrevs ha skjutit ned dem båda.

Besättningen på "Princess" var en sk. sammansatt besättning. Dvs den bestod av personal från flera andra besättningar. S/Sgt Hawley, radaroperatören, tilldelades planet samma dag. Andre piloten, 1st LtCharles R. Conner, var egentligen förste pilot från en annan besättning. Navigatören 2nd Lt Chambers var på sitt första uppdrag att få erfarenhet.

Pilot 1st Lt Ralph Golubock
Serienummer (ASN): 0-742418
Från: St Louis, Missouri
Född: 18 november 1921 i New York
Avliden: 29 december 2004 (begravd Green Acres Cemetery, Scottsdale, Arizona)
Värvning: 27 mars 1942 i St Loius Missouri
Yrke vid värvningen: försäljare
Övrigt: Flög totalt 25 uppdrag.
Flög till England från USA med #42-63980 "The Missouri Mauler". En B-24 vilken han deltog i att namnge. Besättningen bestod nämligen helt av officierare från Missouri. Planet döptes senare om till "Playmate".

Missouri Mauler.
Foto via National Archives and Records Administration (NARA)


Charles R. Conner.
Foto via Sherida Childers

Co-pilot 1st Lt Charles R. Conner
Serienummer (ASN): 0-735362
Från: Floyd County New Albany, Indiana
Född: 8 maj 1920 Floyd County New Albany, Indiana
Avliden: Juli 1982
Värvning: 8 maj 1942 Bowman Field i Louisville Kentucky
Yrke vid värvningen: tjänsteman

Navigator 2nd Lt Harold R. Chambers
Serienummer (ASN): 0-698659
Från: La Porte City, Iowa
Född: 25 januari1919
Avliden: 27 augusti 1954 (begravd Westview Cemetery, LaPorte City, Black Hawk County, Iowa)
Gift: 19 nov 1943 med Melvina J. Chambers
Övrigt: Den 27 augusti 1954 var Major Harold R. Chambers fotonavigatör på en B-36 Peacemaker (RB-36H, #51-13722) som störtade under landningen på Ellsworth Air Force Base nära Rapid City South Dakota. Chambers omkom omedelbart i kraschen som även tog 25 andra liv. Endast 1 i besättningenöverlevde. Denna krasch klassas som den värsta olyckan med en B-36 Peacemaker. På hans militära gravmarkör står följande: Major 77 Strat Recon Sq AF, World War II AM & OLC. Förkortningen "AM & OLC" betyder att han fått "Army Achievement Medal with an Oak Leaf Cluster".

 

Harold R.Chambers militära gravmarkör (Foto: Mary Petersen) samt akterpartiet på den B-36 som Chambers befann sig på vid kraschen 27 augusti 1954 (Foto: National Archives and Records Administration (NARA)).

Bombardier: 1st Lt William D. Fitzsimons
Serienummer (ASN): 0-688332
Från: Denver, Colorado
Född: 28 april 1920
Avliden: 7 december 2004 Denver Colorado
Värvning: 4 december 1941 Fort Bliss El paso Texas
Yrke vid värvningen: tjänsteman

Engineer och Top Turret Gunner: T/Sgt Walter E. Dunlop
Serienummer (ASN): 39458474
Från: Spokane. Parkwater, Washington
Född: 19 september 1920
Avliden: 21 januari 1986 Spokane Washington
Värvning: 31 Oktober 1942
Yrke vid värvningen: snickarlärling
Övrigt: stannade i Sverige för att reparera nödlandade amerikanska flygplan

Radiooperator: T/Sgt John C. Neely
Serienummer (ASN): 19004778

Left waist gunner: S/Sgt William J. Greenlee jr.
Serienummer (ASN): 14161982
Från: Knoxville, Tennessee
Född: 18 juli 1923
Avliden: 13 mars 2002
Värvning: 11 december 1942 Camp Forrest Tennessee
Yrke vid värvningen: brandman

Right waist gunner: S/Sgt Jack L. Killian
Serienummer (ASN): 39550860
Från: Los Angeles, Kalifornien
Född: 19 oktober 1922
Avliden: januari 1974
Värvning: 30 december 1942
Yrke vid värvningen: flygplanstekniker

Rear floor gunner: S/Sgt George N. Smith
Serienummer (ASN): 39261113

TailgunnerS/Sgt Stephen Z. Jones
Serienummer (ASN): 17127659
Från Carroll Missouri
Född: 1924
Värvning: 30 oktober 1942 Fort Levenworth Kansas
Yrke vid värvningen: lantbrukare

Radar Observer S/Sgt Eugene H. Hawley
Serienummer (ASN): 32258291
Från: New York City, New York
Född: 3 oktober 1910
Avliden: 6 februari 1989
Värvning: 16 mars 1942 Fort Dix, New Jersey
Yrke vid värvningen: artist

Om B-24D-15-CF "Princess"

Skadorna "Princess" hade fått under sitt sista uppdragreparerades i Sverigeoch honflögs tillbaka juni 1945. Av en slumpråkade 1st Lt Golubock se"Princess" efter kriget. Hon stod då på Scott Field Belleville Illinois i USA. Hennes vidare öde efter detta är okänt.

"Princess" på svensk mark. En ärrad veteran som flugit 46 stridsuppdrag.
Foto: Eric Nilsson via Nicklas Östergren

Förteckning över uppdrag

 • 1943
  4 oktober: Avledande uppdrag Heligoland, Frankrike
  9 oktober: Gdynia, Tyskland - Skeppsvarv
  10 oktober: Avledande uppdrag Frankrike
  3 november: Wilhelmshaven, Tyskland - Skeppsvarv
  5 november: Munster, Tyskland - Järnvägsknutpunkt
  13 november: Bremen, Tyskland - Hamn och lagerområde
  18 november: Kjeller, Norge - Flygfält
  26 november: Bremen/Leer, Tyskland - Industriområden
  1 december: Solingen, Tyskland - Flygindustri gjuteri
  5 december: Cognac/Chateaubernard Frankrike Flygfält
  11 december: Emden, Tyskland - Sjöfarts- och järnvägstrafik
  16 december: Bremen, Tyskland
  22 december: Munster, Tyskland - Järnväg- och vattenvägar
  24 december: Pas De Calais-området, Frankrike - Byggplats
  30 december: Ludwigshafen, Tyskland - Kemikalieindustrier

 • 1944
  4 januari: Kiel, Tyskland - Hamndockor och järnväg
  7 januari: Ludwigshafen, Tyskland - Inställt
  11 januari: Meppen, Tyskland - Fabriker och järnvägar
  14 januari: Ecalles Sur Buchy, Frankrike - Militära installationer
  21 januari: Ecalles Sur Buchy, Frankrike - Militära installationer
  29 januari: Frankfurt, Tyskland
  2 februari: Watten, Frankrike - Militära installationer
  5 februari: Tours, Frankrike - Aerodrome
  6 februari: Siracourt, Frankrike - Militära installationer
  8 februari: Watten, Frankrike - Militära installationer
  11 februari: Siracourt, Frankrike - Militära installationer
  12 februari: Siracourt, Frankrike - Militära installationer
  20 februari: Helmstedt/Oschersleben, Tyskland - "Target of Opportunity"
  21 februari: Handorf, Tyskland - Aerodrome
  24 februari: Gotha, Tyskland - Monteringsanläggning flyg
  25 februari: Furth, Tyskland - Bombplan komponenter och reparationsindustrier
  3 mars: Oranienburg, Tyskland - Inställt
  5 mars: Cognac/Bergerac, Frankrike - Aerodromer
  12 mars: Siracourt, Frankrike Militära - installationer
  15 mars: Brunswick, Tyskland -Bombplans komponenter
  22 mars: Berlin, Tyskland - "Target of Opportunity"
  24 mars: St. Dizier/Robinson, Frankrike - Aerodrome
  26 mars: Tillencourt, Frankrike - Militär V-1
  27 mars: Mont de Marsan, Frankrike - Aerodrome
  8 april: Langenhagen, Tyskland - Aerodrome
  18 april: Cuxhaven/Rathenow, Tyskland - "Target of Opportunity"
  20 april: Pas DeCalais (Marquise), Frankrike - Inställt
  3 maj: Wizernes Frankrike - V-1
  9 maj: St. Trond/Brustem, Belgien - Flygfält
  28 maj: Zeitz, Tyskland - Oljeanläggning
  29 maj: Police (Pölitz), Tyskland - Oljeanläggning

"Princess" i Sverige. Högersida med den sk "nosearten". Av någon anledning har man målat över namnet men valt att behålla motivet. Foto via Mikael Östberg.

Flying 8 balls. Ett motiv som många B24 från 44 bombgruppen bar. Foto: Eric Nilsson via Nicklas Östergren.

Foto via Nicklas Östergren.

Foto via Nicklas Östergren.

Fotot visar "Princess" i Sverige och man kan tydligt se hur man målat om de sista bokstäverna i namnet.
Foto via Mikael Forslund

Anmärkningar om MACR (Missing Aircrew Report)

En viktig källa för basinformation om amerikanska nödlandningar är de rapporter som upprättades när ett flygplan inte återvände till basen. Dessa rapporter brukar kallas MACR (Missing Aircrew Report). Rapporterna är av varierande kvalité. De kan innehålla allt från vittnesbeskrivningar, inventarieförteckningar över medförda vapen,förteckning överbesättningsmän samt deras positioner i flygplanet. När det gäller rapporten för nämnda incident så finns det en rad felaktigheter i denna.

 • Enligt rapporten sågs "Princess" av flera besättningar under kontroll och med jakteskort. Denna uppgift verkar inte stämma då besättningen på "Princess" aldrig nämner att de haft jakteskort i samband med att devek av mot Sverige. Kanske såg besättningarna egentligen de tyska jaktplan som 1st Lt Golubock nämner när de dumpat alla sina vapen.
 • S/Sgt Stephen Z. Jones anges som höger midjeskytt. Men enligt 1st Lt Golubock var han akterskytt.
 • S/Sgt George N Smith är listad som akterskytt. Men enligt 44debombgruppens webbplats var han bakre golvskytt.
 • S/Sgt Jack Killian är listad som skytt i bukkupolen. Men enligt 44debombgruppens webbplats var han höger midjeskytt.Enligt Sgt. Kipnes i 44de BG gruppen hade man avlägsnat skyttekupolerna för detta uppdrag. Vilket stödjer uppgiften att S/Sgt Killian hade en annan placering.

Källor

Har du ytterligare information om "Princess" och besättningen?
Kontakta Daniel Petterzon.