1944-06-21

Boeing B-17G Flying Fortress - Serial # 42-97144

USAAF 351 BG, 509 BS, Polebrook, Stn 110


Färgprofil av Torstein Landström

  • 2/Lt J.C. Walters, Pilot
  • 2/Lt L.R. Driggers, Co Pilot
  • 2/Lt J. Kowalski, Navigator
  • 2/Lt G. Black, Bomber
  • S/Sgt L.S. Freedman, Top Turret Gunner
  • S/Sgt W.A. Oliver, Radio Operator
  • Sgt L.T. Sanford, Left Waist Gunner
  • Sgt M.J. O´Malley, Right Waist Gunner
  • Sgt T.E. Duggan, Ball Turret Gunner
  • Sgt M. Marchese, Tail Gunner

 

15 meter från en katastrof

- Text av Bo Widfeldt & Nicklas Östergren -

2/Lt Jerry Walters flög 42-971 44, som låg i position nr 5 i High Squadron, Lead Box vid anfallet mot Berlin. Just som man passerat in över Danmark började två motorer ryka och piloten valde att styra mot Sverige.
Klockan 09.36 skickades ett SOS-meddelande som angav att man hade motorproblem (MACR 6536).
Klockan 09.27 (LT) landade Walters på Bulltofta.
Med hydraulsystem och hjulbromsar ur funktion kolliderade ena vingen med en mindre byggnad som slet av höger vingspets. Planet rullade sedan vidare och stannade först mot ett skyddsrum täckt av en gräsvall vid fältgränsen – endast 15 meter från ett bostadsområde med villor på andra sidan vägen!
En besättningsman var lätt skadad och fördes till sjukhus. Övriga i besättningen internerades vid Korsnäs fram till början av november 1944. Flygplanet var så svårt skadat, både av fientligt luftvärn och i samband med landningen, att man beslutade om skrotning vilket officiellt skedde 1945.


Samtliga foto via Nicklas Östergren