1944-08-25

Boeing B-17G Flying Fortress "Calamity Jane" - Serial # 42-97121

USAAF 92BG, 326BS, Podington, Stn 109


Färgprofil av Torstein Landström

  • 2/Lt A.A. Lindstrom, Pilot
  • 2/Lt G. Davis, Co Pilot
  • 2/Lt F. McGeary, Navigator
  • 2/Lt M.J. Rosenkrantz, Bomber
  • S/Sgt L.H. Jodoin, Top Turrent Gunner
  • Sgt R.G. Dutton, Ball Turret Gunner
  • Sgt R.W. Lessard, Waist Gunner
  • Sgt R.W. Jerome Jr, Tail Gunner
  • S/Sgt K. Bovanizer, Radio Operator

 

Anfall mot Peenemünde

- Text av Bo Widfeldt -

Den 25 augusti 1944 genomförde USAAF ett omfattande daganfall mot flera mål i norra Tyskland. Det rörde sig om fabriker som tillverkade flygplansdelar, experimentanläggningar där man sysslade med raketer (Peenemünde), experimentverksamhet kring Luftwaffe (Rechlin) samt anläggningar för framställning av syntetisk olja.
I anfallet mot Peenemünde deltog 146 B-17 från 1BD. Totalt fälldes 265 ton bomber över Peenemünde. Det tyska luftvärnet öppnade eld. Eskorterande jaktplan följde bombplanen vilket delvis hindrade det tyska jaktflyget. I anfallet mot Peenemünde deltog förutom bombplanen 171 jaktplan av typen P-47 och P-51,

Waist Gunner R.W. Ramsey uppgav efter hemkomsten följande efter anfallet mot Peenemünde:
Flygplan '121' flög som nr 3 i position i High Squadron. Man fällde bomberna omkring två sekunder innan övriga i formationen varefter planet gick i brant dykning under flygplan nr 2.
Bomberna föll genom planet men efter vad jag kunde se exploderade dom inte. En fallskärm syntes komma ut. Därefter började planet stiga för att sedan gå i dykning över vattnet.

MACR 8276

Lt Lindstrom i "Calamity Jane" (flygplan '121') landade klockan 13.45 (LT) vid Sövde flygfält tillsammans med flygplan '596' (B-17G 43-37596). "Calamity Jane" hade motorer nr 2 och 4 flöjlade till följd av skador från luftvärnseld. Planet kunde emellertid repareras (motorbyte) och flögs i juni 1945 åter till England.
Besättningen på nio man var oskadade och internerades vid Korsnäs. Sex man repatrierades 14 november 1944 medan Bovanizer, Dutton och Jodoin lämnade Sverige 27 februari 1945.

Under dagen den 25 augusti 1944 nödlandade en B-24H vid Sövde, en B-24H vid Bulltofta samt två B-17G vid Sövde. Dessutom havererade en B-17G vid Övad-Ljungbyhed. Ur gruppen av eskortflygplan nödlandade även en P-51D och en P-51B vid Lomma.

Foto via Mikael Forslund

Foto via Leif Hellström

Foto via Leif Hellström

Foto via Mikael Forslund