1940-04-21

Heinkel He 111P-1, Werk # 2443

4./K.G.54

  • Ogfr. Hans Vaessen, flugzeugführer
  • Lt. Bernhard Stute, Beobachter
  • Ogfr. Ludwig Glock, Bordfunker
  • Fl. Erwin Weinandt, Bordschütze

 

Nödlandning på Gotland vid Mästermyr

- Text Bo Widfeldt -

He 111 P-1 nödlandade på Gotland vid Mästermyr 1940-04-21. I samband med ett bombanfall mot järnvägslinjen Steinkjer – Trondheim i Norge hindrades anfallet av heltäckande moln. Tregruppen av He 111 beslutade att flyga åter till Aalborg.
Eftersom tregruppen fått felaktig information om rådande vindar kom flygningen att ske långt åt öster. Besättningarna trodde att man befann sig över Skagerack/Kattegatt. När man företog molngenomgång befann man sig emellertid över Gotland. Svenskt luftvärn öppnade eld mot de främmande bombplanen. Två av flygplanen tvingades att nödlanda vid Mästermyr och När. Det tredje planet lyckades undkomma beskjutning och satte kurs mot söder. Det nödlandade senare i strandkanten vid Bornholm till följd av bränslebrist. Varje flygplan hade fyra mans besättning och samtliga (12 man) klarade sig utan skador.
Foto via Bo Widfeldt

Bilden visar besättningen tillsammans med tre svenska militärer. Fr.v. Lt. Bernhard Stute (navigatör), Ogfr. Hans Vaessen (förare), Fl. Erwin Weinandt (flygskytt) och Ogfr. Ludwig Glock (telegrafist). Besättningen i de två flygplanen omhändertogs och internerades på Kronobergshed fram till den 12 juli 1940. Foto via Bo Widfeldt

Flygplanet He 111 P-1 (B3+JM) buklandade vid Mästermyr klockan 19.14. Bilden visar nospartiet som skadats i samband med luftvärnsbeskjutning. Foto via Bo Widfeldt

I samband med en spaningsflygning till södra Östersjön hade en av Flygvapnets B 3A drabbats av en störning i höger motor. Starten hade skett klockan 02.45 den 19 maj 1940 från Ljungbyhed. Nu hade den krånglande motorn börjat skaka och vibrera. Besättningen utgjordes av tre man som befann sig 19 km NV Kalberg. Den krånglande motorn stoppade och propellern flöjlades. Man beslutade att nödlanda på Fliegerhorst West-Dievenow. Efter landning på den militära tyska flygbasen inleddes intensiva diplomatiska förhandlingar mellan Sverige och Tyskland. Det beslutades att det tyska planet vid Mästermyr skulle repareras och efter hand återställas i flygbart skick mot att den svenska B 3:an fick en ny motor och sedan flögs åter till Ljungbyhed.
Arbetet med reparationen av flygplanet vid Mästermyr tog sin tid. Personal från Flygvapnet ansvarade för arbetet. Bilden visar hur motorerna fick monteras bort.
Foto via Bo Widfeldt

Bilden visar hur motorerna avlägsnats. Dessutom har flygplanets landställ kunnat fällas ut. Foto via Bo Widfeldt

Nästa steg blev att vingarna monteras loss för transport utmed smala vägar. Foto via Bo Widfeldt

Nu är vingarna avlägsnade och flygplanet står fortfarande på landstället. Foto via Bo Widfeldt

Flygplankroppen transporteras från Mästermyr till Visborgs slätt. Landstället är infällt och i stället är planet placerat på en hopsnickrad kärra. Foto via Bo Widfeldt

Under transporten mot Visborgs slätt från Mästermyr (c:a 16 km öster om Hemse) kantades transportvägen av nyfikna åskådare. Flygplanets stjärt var fixerat vid ett lastbilsflak. Foto via Bo Widfeldt

Väl framme vid Visborgs slätt strax söder om Visby, inom militärt område vid Gotlands regemente (P 18), påbörjades slutlig montering och reparation av flygplanet. Inför den sista etappen upp till Roma flygplats tankades planet. Dessutom målades de tyska beteckningarna över med vit färg. Foto via Bo Widfeldt

Väl uppe vid Roma, där flygvapnet hade en militär bas, samlades personal för att inspektera de sista förberedelserna inför starten mot Tyskland. Dessutom tvättas de vita övermålningarna bort. Foto via Bo Widfeldt

Nu har den utvalda tyska besättningen anlänt till Bunge. På bilden syns fr.v. Olt. Zur See Helmuth von Rabenau, Olt. Gerhardt Grosse, Lt. Alfred Kiefer och Stabsing. A. Werner.
Hur valdes dessa tyskar?
Rabenau och Grosse anlände 1939-09-22 med en He 60 (K6+QH) efter att man tvingats nödlanda vid Kåseberga, Ystad.
Kiefer var förare på den He 111 P-1 (B3+CM) som 1940-04-21 nödlandade vid När på Gotland. Besättningen hade lyckats sätta eld på flygplanet innan hemvärnet kunde ingripa.
Werner hade 1940-05-04 landat med en Fi 156 C-1 (BD+PY) vid Katterjaure.
Den 8 juni 1940 kunde flygplanet, med tysk besättning, starta från Bunge och sätta kurs mot Tyskland. Flygplanet eskorterades av två J 9 (F 8) som vid tillfället fanns baserade på Bunge.
Foto via Bo Widfeldt

Foto via Mikael Forslund

Foto via Mikael Forslund

Foto via Mikael Forslund

Foto via Mikael Forslund

Foto via Mikael Forslund