1940-05-04

Fieseler Fi 156C-1 Storch, Werk # 4307


Färgprofil av Nils Mathisrud

  • Stabsing. A. Werner, Flugzeugführer

 

Tyskt flygplan landar på Katterjaure

- Text av Bengt Hermansson & Jan Forsgren -

Klockan 20:30 den 4 maj landade ett tyskt spaningsflygplan av typ Fieseler Fi 156C-1 "Storch" på Katterjaures is, ca. fyra kilometer söder om Riksgränsens station.

Bakgrunden till denna något udda händelse är att genom denna sjö, Katterjaure i Norrbotten, går den svensk-norska gränsen. Vintern 1939-40 var de svenska gränsbevakarna, bl a I 19 skidlöparbataljon, delvis förlagda här vid en liten stuga. På andra sidan sjön fanns sedan en tid tillbaka de tyska gränsbevakarna, också de i en liten stuga.

Vid 20:30-tiden på kvällen den 4 maj flyger ett vitmålat tyskt spaningsplan in över området. Flera av de svenska gränsbevakarna befann sig utanför stugan och nere på isen. Svenskarna började vinka åt planet som till deras stora förvåning gjorde ansats för att landa ibland dem. Snyggt och prydligt satte Stabsingenjör A. Werner ner planet på isen ovetande om att han befann sig på fel sida om sjön. Werner, som var ensam i flygplanet, omhändertogs omedelbart av svenska officerare för förhör.

Info via intervju med Sten Brander som vid tiden ingick i skidlöparbataljonen som var verksam i området.

Teckning: Bengt Hermansson

Föraren, Stabsingenjör A. Werner internerades och vistades under perioden 5-9 maj i Nunisvaara, den 10 maj kom han till Kronobergshed. Den 8 juni fick Werner på order från försvarsstaben flyga till Roma på Gotland och följa med den Heinkel He 111 som tidigare nödlandat där och som nu skulle flyga till Tyskland.

Storchen flögs av svensk personal den 5 maj till Riksgränsens turiststation och därefter vidare till Gällivare. Senare flögs planet till Västerås där det fick en tillfällig svensk registrering, SE-AKU, innan svensk personal flög den till Warnemünde och överlämnade flygplanet till tyska myndigheter den 2 september.

Foto via Bengt Hermansson

Foto via Bengt Hermansson

Färgprofil Nils Mathisrud

Foto via Bengt Hermansson

Här kunde historien om flygplanet vara slut, men den fortsätter. Storchen kom tillbaka till Norge och vid krigsslutet gjordes en förteckning på kvarlämnat tyskt flygmateriel. Här återfanns planet med Werk Nr. 4307. Den 10 juni 1945 blev planet fluget till Vaernes i Trondheim där det två dagar senare blev formellt övertaget av Royal Air Force. Planet flögs av det norska luftförsvaret fram till november 1945. I juni 1946 blev det flygförbud för flera av de av norrmännen använda tyska maskinerna. Storchen blev fraktad till Kjeller Flyfabrik för genomgång, bara åtta av Storcharna blev färdigställda bl a planet från Katterjaure. Den blev sedan levererad till Luftforsvaret som kommunikations- och ambulansflygplan. Det blev målat i det blå och gula schemat för skolflygplan och fick tilldelat ett produktionsnummer, KF-4 och registreringen N-AE. Planet hamnade på Luftkommando Tröndelag på Vaernes den 19 juli 1947.

Foto via Bengt Hermansson

Den 11 juli 1952 blev N-AE överförd till Luftkommando Nord-Norge i Bardufoss, här användes planet bl a till vargjakt! I november 1954 blev N-AE avskriven från tjänst i Luftforsvaret, men skrotades inte. Den 31 januari 1955 övertogs planet av Bardufoss Flyklubb och omregistrerades som LN-BDS. I januari 1956 blev planet skadat vid en olycka vid Andsvann och måste fraktas hem med lastbil. Under transporten fick planet, som låg på flaket, närkontakt med en bro och det resulterade i ytterligare skador. Den 20 januari 1956 blir LN-BDS struken ur civilregistret

Flygkroppen på LN-BDS levde dock vidare efter sammanbyggning med en annan Storch vars vingar var intakta. Detta flygplan, LN-BDE, övertog BDS byggnummer KF-4 och användes som dragare av segelflygplan på Bardufoss fram till att flygtillståndet löpte ut den 12 september 1958. Denna seglivade Storch blev nu såld till AS Fjellfly i Skien den 27 september 1959. Det blev emellertid ingen flygning av då man upptäckte sprickor i vingbalken, den 14 oktober samma år blev den ny ägaren Hans G Lund. Planet befann sig nu på Geitryggen flygplats och var intakt så sent som hösten 1961. Den 14 juni 1962 blev planet struket ur civilregistret och skrotat.

Det är nog mycket ovanligt att ett flygplan inom loppet av 18 år blir använt i tre olika flygvapen, internerat i neutralt land och även blir använt av en civil flygklubb.