1940-05-27

Junkers Ju 52/3m DC+SP, Werk # 6751

1./KGrz.b.v. 106 & Fallschirm-jägerregiment I


Färgprofil av Torstein Landström

 • Uffz. Hans Tücher, (flygförare)
 • Gfr. Kramer, (signalist)
 • Fw.Franz Reichard, (färdmekaniker)
 • Ofw. Haase, (hoppmästare)
 • Uffz. Gustav Mank, (fallskärmsjägare)
 • Ufw. Hermann Bansen, (fallskärmsjägare)
 • Ogfr. Adolf Koch, (fallskärmsjägare)
 • Fj. Werner Fischer, (fallskärmsjägare)
 • Fw. Walter Himmrich, (fallskärmsjägare)
 • Fj. Konrad Hof, (fallskärmsjägare)
 • Fj. Frans Langfeld, (fallskärmsjägare)
 • Fj. Walter Schnitzer, (fallskärmsjägare)
 • Fj. Hans Vorsteffel, (fallskärmsjägare)
 • Fj. Bodo Westkamp, (fallskärmsjägare)
 • Fj. Arno Wolf, (fallskärmsjägare)

 

Tyskt flygplan nerskjutet över Riksgränsen

- Text av Bengt Hermansson -

Söndagen den 2 juni 1940 rasade hårda strider i Narviksområdet. Allierade trupper hade i maj landstigit och tagit tillbaka Narvik från den tyske generalen Eduard Dietl och hans alpjägare.

Hårt trängda upp mot den svenska gränsen hade Dietl begärt flygunderstöd. Denna söndag vimlar det av flygplan i luftrummet kring Narvik. Tyska flygplan bombar i omgångar både staden och fartyg ute i fjorden och hamnbassängen. Engelska Gloster Gladiator och Hawker Hurricane från basen på Bardufoss gör sitt bästa för att förhindra attackerna.

För att förstärka de tyska trupperna runt Björnfjell anlände flera tyska trupptransportflygplan av typ Junkers Ju 52/3m lastade med fallskärmsjägare och utrustning.

Vad tyskarna inte visste var att de allierade trupperna, inklusive flygbasen på Bardufoss, hade fått evakueringsorder.

På grund av det tyska anfallet på Frankrike hade man från allierat håll bestämt att lämna norrmännen åt sitt öde. Evakueringens första dag var denna söndag och det hela avslutades den 8 juni. Detta faktum gjorde att norrmännen fann för gott att kapitulera villkorslöst den 10 juni.

Fällningen av lasten uppe på kalfjället kunde klart iakttas från posteringar på den svenska sidan. Några av flygplanen kom att flyga in över svenskt område vilket gjorde att svenskarna öppnade eld.

Vid Riksgränsen fanns svenskt luftvärn. Härifrån upptäcktes en Junkers Ju 52/3m som var långt in på svensk sida. Luftvärnet öppnade verkanseld och avlossade sammanlagt 12 skott varvid flygplanet träffades av 3 och fattade eld. Ombord på flygplanet befann sig 11 fallskärmsjägare och en besättning på 4 man. På grund av den låga höjden lyckades bara två man ur besättningen och fem fallskärmsjägare rädda sig med fallskärmsuthopp. De övriga åtta följde med planet i backen och omkom.

Kropparna efter de omkomna lades i kistor och draperades med svenska flaggor varefter kistorna lastade på öppna järnvägsvagnar och rullades över till den norska sidan där de överlämnades till tysk militär.

Flygplanet hade startat från basen Vaernes i Trondheim klockan 10:45. Enligt föraren, Uffz Tücher, företogs flygningen över ett molnområde som täckte större delen av Norge. När han, öster om molnkanten, kunde se delar av sjön Vassijaure svängde han västerut mot norskt område. Strax efteråt träffades planet av projektiler från det svenska luftvärnet och började brinna. Föraren gav order om uthopp och minskade farten genom att kupera motorerna. När flygplanet blivit manöverodugligt lämnade Tücher planet.

Några flygplansrester ovanför hotellet i Riksgränsen.
Foto Sven Hörnell via Sten Brander

Barn med lokal anknytning vid ett däck från Ju 52:ans huvudlandningsställ.
Foto Sven Hörnell via Sten Brander

Besättningen:

De överlevande tyskarna: Uffz. Hans Tücher, (Flygförare), Fw.Franz Reichard (färdmekaniker) och fallskärmsjägarna Uffz. Gustav Mank, Fw. Walter Himmrich, Ufw. Hermann Bansen, Fj. Arno Wolf och Ogfr. Adolf Koch, togs väl omhand, som brukligt var och fick mat och nattkvarter. Efter förhör fördes de till Kiruna för internering till den 9 juni, därefter vidare till Kronobergshed. Tyskarna tilläts återvända den 12 juli 1940. De största delarna av denna Ju 52/3m werknr. 6751 kod DC+SP fraktades bort under kriget men fortfarande ligger en del rester kvar på bergstoppen.

De omkomna var: Gfr. Kramer (Signalist) och Fallskärmsjägarna Ofw. Haase (hoppmästare), Fj. Hans Vorsteffel, Fj. Werner Fischer, Fj. Frans Langfeld, Fj. Konrad Hof, Fj. Walter Schnitzer och Fj. Bodo Westkamp.

Flygplanet:

Flygplanet tillhörde vid uppdraget 1./KGrz.b.v. 106 och fallskärmsjägarna Fallschirm-jägerregiment I.

Omkommen besättningsman från Ju 52:an.
Foto Sven Hörnell via Sten Brander

Några av kistorna med omkomna tyskar förs via järnvägen över till norska sidan.
Foto Sven Hörnell via Sten Brander