1941-10-08

Junkers Ju 52/3m, Werk # 6750

Verb.St. Norwegen

 • Ofw. Ferdinand Ehlen, Flugzeugführer
 • Ofw. W.Fischbach
 • Fw. Erich Herschenhahn
 • Fw. H Zenz
 • Olt. Quandt, Passagerare
 • Uffz. Gambke, Passagerare
 • Uffz. Niemann, Passagerare
 • Ogfr. Niehaus, Passagerare
 • Gfr. Wien, Passagerare
 • Gfr. Rau, Passagerare
 • Gfr.Witte, Passagerare
 • Gfr. Frese, Passagerare
 • Oberregierungsrat Stottmeister, Passagerare
 • Sturmbannführer Heil, Passagerare

 

"När kriget kom till Äppelbo"

- Text av Bengt Hermansson -

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Klockan var strax efter tio på förmiddagen den åttonde oktober 1941. I luften ovanför skolan i det lilla samhället Äppelbo i Västerdalarna hördes motorbuller. Småskolelärarinnan Brita Brandt gick fram och öppnade ett fönster och kunde då iaktta ett stort tremotorigt flygplan som var på väg att landa på åkern cirka 300 meter väster om landsvägsbron. När hon fick syn på hakkorset på fenan utbrast hon förskräckt: "Gud hjälpe oss! Nu har kriget kommit till Äppelbo!" Varpå alla skolbarn rusade ut för titta på dramatiken.

Först på plats sedan planet stannat var hemvärnsmännen Opsa Halvar Halvarsson och Opsa Lars Nilsson, raskt redo att ta emot både besättning och passagerare som var ombord.

Flygplanet, en Junkers Ju 52/3m med koden N9+AA och werknummer 6750, var på väg från Finland via en föranmäld kurirrutt över Sverige till Oslo. Motorproblem gjorde att man tvingades till en snabb nödlandning på åkern i Äppelbo. Vid ingång strax före landning drog planet med sig en kraftledning som dock inte föranledde några större skador. Planet medförde, förutom en besättning på fyra man även tio passagerare. Av de tio passagerarna märktes särskilt två, nämligen Oberregierungsrat Stottmeister och Sturmbannführer Heil.

Enligt gällande svensk lag i dylika situationer satte hemvärnschefen ut vakter vid flygplanet och avvaktade ankomst av svensk stabsofficer.

Till Äppelbo anlände strax två Landstormsfänrikar, Bernulf och Johansson, som skulle bistå den tyska besättningen.

Meningen var att passagerarna med tåg skulle fraktas från det närliggande Vansbro till Stockholm. En av de tyska passagerarna, regeringsrådet Stottmeister, hade stått i telefonkontakt med den tyska legationen i Stockholm och fått veta att svenska UD meddelat att utresa fick ske direkt till Norge via Charlottenberg i Värmland. Efter kontakt med försvarsstaben fick passagerarna stiga på tåg i Vansbro som via Kristinehamn anlände Charlottenberg. Här tog den svenska gränspolisen över och ombesörjde gränspassagen.

Flygplanet och besättningen blev kvar i Äppelbo i avvaktan på svensk teknisk expertis från F1 i Västerås. Löjtnant Boltenstern och hans personal hjälpte den tyska besättningen med motoröversyn och en del reparationer. Den nionde kunde planet starta och återuppta den avbrutna resan till Oslo.

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

1976 gjordes en film om denna händelse av TV-regissören Lars Krantz. Flera ur lokalbefolkningen fick agera statister och ett flygande exemplar av en Junkers Ju 52 ( Spanskt licensbygge av typen CASA 252L ) flögs in från Irland och målades upp som N9+AA. Filmen visades i svensk TV under rubriken " När kriget kom till Äppelbo".

Nedan - från inspelningen av Sveriges Televisions dramadokumentär "När kriget kom till Äppelbo".
Foto via Mikael Forslund