1945-05-08

Junkers Ju 52/3m R-12, Werk # 500146

IV./T.G. 1

 • Uffz. Klaus Gutsche (F)
 • Gfr. Gerhard Flügge (Bf)
 • Uffz. Eugen Gassenschmidt
 • Uffz. Werner Pohnke (pass)
 • Fw. Ewald Reggentin (pass)
 • Uffz. Otto Müllers (pass)
 • Owm. Alois Sesulka (pass)
 • Ogfr. Baltasar Baum (pass)
 • Ogfr. Karsten Hoffmann (pass)
 • Uffz. August Dlugaiczyk (pass)
 • Ogfr. Walter Neunzig (pass)
 • Gfr. Heinz Droste (pass)
 • Gfr. Richard Krummholz (pass)
 • Ogfr. Fritz Rodemüller (pass)
 • Ogfr. Fritz Kulessa (pass)
 • Ogfr. Johann Wilks (pass)
 • Ogfr. Ernst Feldsieper (pass)
 • St.Gfr. Hans Oldenburg (pass)
 • Owerkm. Wilhelm Lückerath (pass)
 • Ogfr. Ernst Weymann (pass)
 • San.Gfr. Alfred Bahner (pass)
 • Ogfr. Fritz Hasselberg (pass)
 • Uffz. Adolf Fachtner (pass)
 • Uffz. Georg Gaupties (pass)
 • Ogfr. Hans Seuser (pass)
 • Fahnj. Otto Schmid
 • Ogfr. Theodor Heinrichs (pass)
 • Ogfr. Albin Kampfer (pass)
 • Lt. Peteris Vabulis (pass)
 • Uffz. Erich Lenz (pass)
 • St.Gfr. Heinrich Büttemeier (pass)
 • St.Gfr. Robert Schanz (pass)

 

En Junkers på Bulltofta

- Text av Bo Widfeldt -

Klockan 23.23 den 8 maj 1945 landade en Junkers Ju 52/3m på Bulltofta med sammanlagt 32 flyktingar från Kurland. Planet var i allmänt dåligt skick och hade flera skottskador efter fientlig beskjutning. Vänster landningshjul var sönderskjutet. Flygplanet hade utgått från Bardufos i Norge föregående dag med tre mans besättning för att evakuera personal från Kurland. Som förare tjänstgjorde Uffz. Klaus Gutsche som i interneringskortet angavs tillhöra 4./KG 26. Vid landningen var fyra man bland passagerarna skadade och fick föras till läkare för behandling. Huvudsakligen utgjordes passagerarna av arméfolk. Samtliga internerades i Sverige och så gott som alla utom två man i besättningen utlämnades till Sovjet i december 1945 och januari 1946. Att både Gutsche och telegrafisten Gfr. Gerhard Flügge undgick utlämning till Sovjet förklaras av att flygplanet startat från basen i Norge med uppdrag att evakuera militär personal från Kurland till Västzonen. Övriga ombord betraktades som flyktingar från område som senare ockuperats av sovjetiska trupper och ingick således i de 2372 tyskar och 146 balter som transporterades till Sovjet.

I samband med den sista fartygstransporten av internerad personal till Riga den 25 januari 1946 lyckades den 38-årige lettländaren Peteris Vabulis med en dold kniv skada sig själv så allvarligt att han avled i den buss som förde interner från Gälltoftalägret till Trelleborg. Efter transport till sjukhus kunde endast dödsfallet fastställas. Vabulis hade under interneringstiden i Sverige intagit en ledande roll bland de internerade balterna.

Flygplanet kunde efter vissa reparationer senare flygas till Bromma där det överlämnades till sovjetisk personal den 27 augusti 1945.

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Foto via Bo Widfeldt

Klaus Gutsches flyghuva blev bevarad åt eftervärlden av Peter Billing och återfinns numera i FLC:s samlingar. Foto © Nicklas Östergren

Namnet står handtextat vid ena hörluren på huvans insida. Foto © Nicklas Östergren