1944-08-04

North American P-51B-1-NA Mustang "Some Joke" - Serial # 43-12463

USAAF 359 FG, 370 FS, East Wretham, Stn 133

  • 2/Lt R.O. Rabb, Pilot

 

Nödlandade Mustanger:
"SOME JOKE"

- Text av Leif Hellström -

Nödlandningen av den tredje Mustangen som landade i Sverige den 4 augusti 1944 hade ett direkt samband med de två andra, och bakgrunden kan därför läsas på sidan om Mustangen ”HOT PANTS”. Mustangen med namnet ”SOME JOKE” landade på F 5 Ljungbyhed förd av 2/Lt Richard O’Neill Rabb, som internerades i Mullsjö och tilläts återvända till England den 1 november 1944, i sällskap med ett antal andra amerikanare.

Tyvärr har inga bilder, förutom denna nedan, återfunnits av ”SOME JOKE” men det var en P-51B som sannolikt var målad ungefär som ”HOT PANTS”.

Detta är den enda kända bilden som tagits av "Some Joke". Foto via Olle Lindström/Leif Hellström.

Mustangen förvarades till en början på Ljungbyhed men det bestämdes senare att planet skulle flygas upp till F 8 Barkarby den 7 oktober 1944, tillsammans med ”HOT PANTS” och två andra Mustanger från Bulltofta. ”SOME JOKE” skulle flygas av 1/Lt. Franklin Talcott, som kommit till Sverige med en annan Mustang med namnet ”YOU’VE HAD IT”. I Nordvästra Skånes Tidningar beskrevs senare vad som tilldrog sig:

”De båda amerikanerna på Ljungbyhed skulle göra en sista provtur med sina kära flygplan. Denna ’provflygning’ skulle visa sig bli en skräckupplevelse för dåtidens Ljungbyhedsbor. De båda planen kom strax vid 10.15-tiden i luften och dessförinnan hade piloterna sagt till de svenska mekarna att nu skulle de få se en flygning och hur man klippte gräset i Amerika. Ynglingarnas flygning trotsar all beskrivning och man måste ha åsett densamma för att rätt förstå den skräckstämning som rådde i Ljungbyhed med omnejd.

Ynglingarna satte igång med att skrämma slag på allt levande. Man flög på absolut lägsta höjd över fält, skogar, gator och torg och i Ljungbyhed väjde man bara för flaggstänger och dylikt. Överallt där planen dånade fram slängde sig folk för att ta skydd. Fönsterrutor splittrades och det var rent kaos. Från F5 gjordes fåfänga försök att få slut på busflygningen. På F5 pågick samtidigt permissionsuppställning framför klockbaracken. Det var brukligt på den tiden att innan värnpliktiga fick åka hem var det visitation av klädsel och dylikt. Ca 100-talet man stod uppställda och vid de båda piloternas anflygning på absolut lägsta höjd fick de slänga sig på marken.

Med en hastighet på bortåt 600 km i timmen och med fullskaft på de vrålande maskinerna skedde anflygningen. Ett av planen togs upp försent och touchade en lind vars topp flög till marken och slog av armen på en vid klockbarackens norra trupp stående musikvolontär, Sten Lindblad. Mustangen skadade ena vingen och gick i spinn över Infanterilägret och Dragonlägret, slog i instruktionsverkstadens norra tak och vägg, plöjde en gata i skogen framför hangar 3 för att med en fruktansvärd knall och rökpelare slå ner i ett bränsleförråd.

Ja, det var en händelse som signaturen [Stig Lööw] inte glömmer. Potatisplockarna fick vid flera tillfällen slänga sig ner i potatisfårorna. Många skrek och grät av skräck och trodde att kriget drabbat även Sverige.”

Talcott omkom omedelbart och begravdes några dagar senare i Riseberga gravkapell. Resterna av Mustangen samlades ihop och såldes så småningom som skrot.

Foto via Gösta Kersmark