1944-08-25

North American P-51D-5-NA Mustang "Mary Ann" - Serial # 44-13345

USAAF 357 FG, 364 FS, Leiston, Stn 373


Färgprofil av Claes Sundin

  • 1/Lt. C.E Burtner, Pilot

 

Nödlandade Mustanger:
"MARY ANN"

- Text av Leif Hellström -

Piloten Charles E Burtner.
Foto via USAF

Det här planet följde med till Sverige som eskort till den andra Mustang som anlände till Lomma samma dag (se denna länk). Maskinen flögs av 1/Lt. Charles Edgar Burtner.

Efter att den andra Mustangen buklandat på en stubbåker landade Burtner bredvid, möjligen med tanken att plocka upp piloten, Walter Baron, och flyga honom till England. Så skedde i alla fall inte; kanske var svensk militär för snabbt på platsen eller kanske Baron inte gick med på idén. Burtner internerades i Korsnäs och skickades tillbaka till England den 26 oktober 1944.

Burtners Mustang, som var en tidig P-51D utan den så kallade ”spinnfenan” framför fenan, var helt oskadd och flögs över till Bulltofta för förvaring. Därifrån flögs den upp till Barkarby den 7 oktober av den amerikanske flygattachén, Lt-Col. Felix M. Hardison. Den blev sedan stående på F 8 till nästa vår då den ingick bland de Mustanger som den 9 april 1945 köptes av Kungliga Flygförvaltningen och blev J 26:or. Eftersom den ansågs som ”begagnad” (totala flygtiden var 118 timmar vid ankomsten till Sverige) blev priset bara 25 000 dollar.

Planet fick registreringsnumret 26003 och tillfördes F 16 i Uppsala. Formellt godkändes det av Flygvapnet 30 juli. I likhet med de andra nödlandade Mustangerna tilldelades maskinen flottiljstaben, där den var märkt Vit Adam och Vit Bertil. Till skillnad från flertalet J 26:or var den kamouflagemålad i svensk tjänst, säkerligen för att den varit målad i amerikansk tjänst.

Flygvapentjänsten blev dock kort eftersom planet den 16 april 1946 kolliderade efter landning på F 16, med Sk 15A nummer 5002. Flygföraren, furir Scherdin, var oskadd, men 26003 kasserades den 3 juni 1946 och användes som instruktionsmateriel på F 16. Eftersom vingarna kapats av kallades planet allmänt ”Fimpen”. Efter någon tid överfördes det enligt uppgift till flygteknikerskolan i Västerås och blev senare skrotat där.

Foto via Leif Hellström

Foto via Leif Hellström

Foto via Hans Blomstergren

Foto via Hans Blomstergren

Foto via Hans Blomstergren

Foto via Nicklas Östergren

Foto via F 8