Föreningen Swedish Forced Landing Collection

Historik

Under det andra världskriget hamnade av olika anledningar krigförande nationers flygplan och personal i Sverige. Flygplan som totalhavererat såldes som skrot, andra togs om hand av svensk flygteknisk personal för studier och utvärdering innan man lämnade över flygplanen till respektive land. Några få lämnades kvar på haveriplatsen på grund av svåra bärgningförhållanden, hamnat i havet eller att man helt enkelt inte känt till händelsen.

Besättningarna internerades på flera ställen i landet under olika tidsrymder för att sedan, i de flesta fall, repatrieras tillbaka till respektive land. Vistelsen vid våra interneringsläger ledde många gånger till oförglömliga minnen, inte bara för flygarna, utan även för ortsborna. En del besättningar, företrädesvis tyska, som hamnat här blev föremål för utväxlingar mot internerade svenska besättningar som under t ex spaningsflygningar tvingats ner på tyska flygbaser eller hamnat i tyskt vatten.

Sverige blev också en begravningsplats för många omkomna utländska flygare som kommit hit efter strid eller vid haverier, många ilandflutna utefter våra kuster. Olyckor vid våra interneringsorter skedde också med dödlig utgång.

Vilka är vi?

Vi som jobbar med detta är ett gäng engagerade flyghistoriker bosatta på olika orter runt om i Sverige. Efter många år av enskilt arbete har vi slagit oss samman i föreningen Swedish Forced Landing Collection. Några av oss har skrivit omfattande böcker i ämnet som vi kallar ”Nödlandarepoken”, andra har gett ut DVD- filmer, skrivit artiklar och medverkat i olika lokala tillfälliga utställningar om dessa händelser. Flera har samlat lokal historia med bilder och föremål.

Vad vill vi?

Vi har i många år, av eget intresse, jobbat med att ta fram material om dessa händelser och samlat på oss ett stort arkiv av bilder, flygplansdelar, motorer, flygutrustning ,haverirapporter, lokala tidningsartiklar etc. Vi vill skapa ett forum, ett museum och arkiv, om dessa händelser som är en epok i vårt lands historia. En epok som betydde mycket för både dom som kom hit och för de som på olika sätt kom i kontakt med de utländska flygarna, många gånger under dramatiska omständigheter.

Vad gör vi?

Förutom ett ständigt insamlande av material om händelserna håller vi som bäst på att färdigställa en lokal för vårt permanenta museum i Morup, norr om Falkenberg. Arbetet sker uteslutande med ideella krafter ur våra led. Vi deltar i olika evenemang med vår mobila utställning för att få in medel till vår verksamhet. Vi har också föredragsverksamhet med t ex bärgningen av Heinkel He 111 i Sitasjaure och historien om Skummeslövsmustangen. Tillsammans med vår vänförening i Norge och med hjälp från norska Forsvarsmuseet håller vi på med restaurering av en tysk tvåmotorig bombare av typen Heinkel He 111 H-3. Detta arbete utförs i vår verkstad i Varberg.

Organisation

Föreningen FLC består av styrelse, projektgrupp och supportgrupp.

Styrelse

Ordförande: Bengt Hermansson, Falkenberg
Vice Ordförande: Ingvar Johansson, Morup
Sekreterare: Tomas Svensson, Varberg
Ekonomi: Ewa Hermansson, Falkenberg
Ledamot: Nicklas Östergren, Trelleborg
Ledamot: Sune Andersson, Varberg
Ledamot: Sven-Göran Olsson, Långås
Ledamot: Ingemar Olsson, Sik
Ledamot: Jarl Svensson, Varberg
Ledamot: Sven Persson, Helsingborg

Projektgrupp

Styrelsen FLC
Bo Widfelt (Författare/flyghistoriker), Nässjö
Claes Sundin (Grafisk artist/författare), Förslöv
Daniel Petterzon (Flyghistoriker), Jönköping
Ingemar Melin (Grafisk artist/flyghistoriker), Trelleborg
Tom Settervall (Flyghistoriker), Ystad
Bo Knarrström (Fil. Doktor), Annelöv
Michael Lindström (Webmaster), Malmö

Supportgrupp

Björn Svedfelt, Steninge
Klas Andersson, Götene
Rolf Arvidsson, Nyhamnsläge
Leif Möller, Ystad
Yngve Andersson, Sölvesborg
Michael Johansson, Luleå
Pär Erixon, Göteborg
Thomas Sivhed, Trelleborg
Jan Forsgren, Gävle
Henrik Jonsson, Fornåsa
Bengt-Åke Persson, Skivarp
Peder Thorell, Norrköping
Mikael Forslund, Svärdsjö
Per Björkqvist, Linköping
Torstein Landström, Gränna

Supportföreningar

Östergötlands Flyghistoriska Sällskap (ÖFS)
Nord-Österdal Fly og Militärhistorisk Forening (NÖFMF) Tolga Norge