Föreningen Swedish Forced Landing Collection

Historik

Under det andra världskriget hamnade av olika anledningar krigförande nationers flygplan och personal i Sverige. Flygplan som totalhavererat såldes som skrot, andra togs om hand av svensk flygteknisk personal för studier och utvärdering innan man lämnade över flygplanen till respektive land. Några få lämnades kvar på haveriplatsen på grund av svåra bärgningsförhållanden, hamnat i havet eller att man helt enkelt inte känt till händelsen.

Besättningarna internerades på flera ställen i landet under olika tidsrymder för att sedan, i de flesta fall, repatrieras tillbaka till respektive land. Vistelsen vid våra interneringsläger ledde många gånger till oförglömliga minnen, inte bara för flygarna, utan även för ortsborna. En del besättningar, företrädesvis tyska, som hamnat här blev föremål för utväxlingar mot internerade svenska besättningar som under t ex spaningsflygningar tvingats ner på tyska flygbaser eller hamnat i tyskt vatten.

Sverige blev också en begravningsplats för många omkomna utländska flygare som kommit hit efter strid eller vid haverier, många ilandflutna utefter våra kuster. Olyckor vid våra interneringsorter skedde också med dödlig utgång.

Vilka är vi?

Vi som ägnar oss åt detta är ett litet gäng flyghistoriskt intresserade personer boende främst i Falkenberg och Varberg. För några år sedan slog vi oss samman med likasinnade i hela Sverige och bildade föreningen Swedish Forced Landing Collection. Organisationen har på senare tid krympt och vi verkar numera huvudsakligen på lokalplanet, men är öppna även för större uppgifter.

Vad vill vi?

Vi vill samla material om de utländska flygplan som under det andra världskriget hamnade i Sverige. Det kan gälla bilder, flygplansdelar, flygutrustning, motorer, haverirapporter, vittnesberättelser, tidningsartiklar etc. Vi har skapat ett litet museum i Morup om dessa händelser som är en epok i vårt lands historia. En epok som betydde mycket för dom som kom hit och även för dom som kom i kontakt med de utländska flygarna, många gånger under dramatiska omständigheter.

Vad gör vi?

Förutom ett ständigt insamlande av material om händelserna driver vi med enbart ideella krafter vårt museum i Morup, norr om Falkenberg. Denna sida är också ett sätt att berätta om vad som hände i Sverige under första hälften av 1940-talet. Vårt engagemang började med att vi 1992 bärgade en amerikansk P-51 Mustang som blivit nedskjuten vid Skummeslöv i södra Halland. Ett omfattande forskningsarbete ledde till att vi efter några år kunde träffa den omkomne pilotens familj. Därefter har vi vid ett stort antal tillfällen haft föreläsningar om detta projekt. Ett stort projekt var också det tyska bombplanet Heinkel 111 som vi hämtade i sjön Siitasjaure i Lappland. Under flera år arbetade medlemmar med vraket som numera lämnat oss. Vårt museum hyser många historier om haverier och numera även ett stort antal modeller av såväl flygplan som militära fordon och även flygplansmotorer.

Styrelse

Ordförande Tomas Svensson Varberg
Kassör Ingvar Johansson Morup
Sekreterare Jarl Svensson Varberg
Ledamot Sune Andersson Varberg
Ledamot Ingemar Olsson Sik, Tvååker
Ledamot Sven-Göran Olsson Långås

Supportförening

Svensk Flyghistorisk Förening (Hallandsregionen)