Foto: Bengt Hermansson

Den norska flygskolan flyr till Sverige

– Text av Bengt Hermansson –

Dagen innan det tyska anfallet på Norge, alltså den 8 april 1940, blev Flygskolan förstärkt med flera Fokker CVD och CVE. Skolan, som bestod av tre avdelningar, flygskolan, spanarskolan och mekanikerskolan hade kurser på gång och behövde fler flygplan. Flygskolan var lokaliserad till Kjeller norr om Oslo där även den norska Flygplansfabriken fanns.

Vid halv tre- tiden på måndagen den 8 april fick Flygskolans chef, ryttmästare Harald Normann, order om att sprida ut flygplanen runt basen. Man väntade ett fientligt angrepp.

Det fanns en utarbetad plan för dylika tillfällen som bl a innebar evakuering till Gansvika på Öyeren sydost om Kjeller. Nu fanns anledning att sätta denna plan i verket. Under eftermiddagen och kvällen blev skolans flygplan, 9 Fokker CV och 14 Dh Tiger Moth flugna till Öyeren. En stor del av skolans flygmateriel blev också fraktade dit.

Under hela dagen av tyskarnas anfall, den 9 april, blev Flygskolan kvar vid Öyeren. Tidigt på morgonen dagen efter fick man order att ta sig längre norrut. Första steget var att ta sig till Bolstad Gård, tre kilometer söder om Rena i Österdalen. Man hann nätt och jämt landa förrän det kom ny order om förflyttning. Denna gång till Nordre Osen vid Osensjön nordost om Elverum, inte långt från svenska gränsen. Hit kom nio Fokker och 14 Tiger Moth vid 18:30 tiden. Dagen efter anlände skolans övriga materiel efter en mycket strapatsrik färd på dåliga vägar.

Ryttmästare Normann var starkt tvivlande på flygskolans möjligheter att vara till den norska arméns hjälp under de operationer som pågick. Kommunikationen med andra militära enheter var mycket dålig.

Den 15 april bestämde Normann att hela flygskolan skulle evakuera över svenskgränsen till Horrmundsjön i norra Dalarna sydväst om Särna. Ett bedrövligt flygväder rådde men fyra Fokker och sex Tiger Moth klarade att komma över gränsen under dagen. Ett par Tiger Moth tvingades mellanlanda i Rörbäcksnäs, en Tiger Moth nödlandade på en myr. Den blev senare nermonterad och bortfraktad.

De maskiner som tog sig till Sverige var: Fokker CVD (D= korta övervingar) Nr 343, 345, 349 och 359 samt Tiger Moth Nr 131, 137, 149, 157, 163 och 189. Moth Nr. 151 anlände till Transtrand den 16 april.

Resten av flygskolans flygplan tvingades att vända tillbaka till Osensjön på grund av uselt väder. Ryttmästare Normann hade lyft från sjön i Fokker 361 och havererade under landing ett par mil från Elverum. Han var på väg för att få kontakt med sin familj innan han tog sig över till Sverige.

Löjtnant Martin Holby hade försökt att nå Sverige i Fokker 355 men hade tvingats vända på grund av vädret. Det han inte visste var att redan dagen innan hade han och flygplanet planlagts för en kurirflygning till Sverige. Fokkerplanet var faktiskt sålt till den svenske kuriren Sture Axelsson för 10 000 kr. Flygplanets beväpning skulle tas bort och Axelsson gjorde försök att få svensk civil beteckning påmålat på planet vilket misslyckades.

Den 16 april fick Holby order om att flyga två personer från Osen och till Tretten i Gudbrandsdalen. Passagerarna var Sture Axelsson och en engelsk major vid namn Brown.

Efter några overksamma dagar på Tretten kom en ny order. Nu skulle turen gå till Sverige. Att flygningen var av största vikt bekräftades av att självaste kronprins Olav mötte upp före avgång. Med Axelsson i baksits lättade man från Norge med kurs mot Stockholm. Flygningen gick utan problem till dess att man närmade sig Stockholm. Här noterade Holby att det inte fanns någon snö! Fokkern var utrustad med skidor vilket skulle göra landning på barmark äventyrlig.

Holby måste hitta en isbelagd sjö, varpå han svängde norrut. Trots begynnande bensinbrist lyckades Holby ta flygplanet till Sellnäs, söder om Borlänge. Här landade Fokkern på en liten isbelagd sjö. Holby och Axelsson tog sig vidare mot Sellnäs till fots. Man anmälde sin ankomst på länsmanskontoret och Holby fick ge ifrån sig revolver och ammunition. Axelsson rekvirerade en bil för skjuts till Stockholm. När Holby dagen efter kom tillbaka till Sellnäs för att flyga Fokkern tillbaka till Norge greps han och internerades. Fokker 355 hamnade jämte de andra norska maskinerna på F4 i Östersund.

Vad hände med de internerade norska flygplanen i Sverige efter den 15 april 1940

Alla de norska flygplanen som flydde över gränsen i aprildagarna 1940 flögs eller fraktades till F4 på Frösön. Senare lagrades planen i Vännäs. 1941 föreslog den norska regeringen i London att flygplanen skulle säljas i Sverige.
Svensk Flygtjänst visade intresse och planen skulle då nyttjas för målbogseringar åt försvaret. Påstådda juridiska problem gjorde dock att planen fick hyras av Flygtjänst som betalade löpande till Norges Bank i London. 11 flygplan kom från och med 1942 att registreras civilt i Sverige. Något plan användes också som reservdelsmaskin.

Finns någon av dessa kvar idag?

Samtliga landare från den norska flygskolan: