M016-DN-55

1945-07-03

Kalixfors

Dornier Do 17 - Werk #DN-55

Base: Kemi

Crew: Kapten Turpeinen
Löjtnant Mäkitalo
Militärmästare Mörsky
Undersergeant Siren

Den 7 mars 1945 tvingades en Finsk Do 17 mellanlanda på Kalixfors för tankning, varefter det fortsatte till hemmabasen i Kemi.
Foto via Arlandasamlingarnas arkiv